מערכת ממוחשבת
אינטגרטיבית
המשלבת תיעוד של
חוקת העבודה, סמלי
השכר והסכמי השכר
יחד עם כלי בקרת שכר
ייחודיים.

קרא עוד...
 
  המשרד מתמחה במתן
מגוון של שירותים:
ביקורת דוחות כספיים
ביקורת פנימית
שירותי הנהלת
חשבונות ועיבוד שכר
יעוץ וליווי עסקים

קרא עוד...

 

 
  מערכת בקרת שכר:
• יישום הסכמי השכר
וחוקת עבודה.
• תשלומי השכר
והפרשות סוציאליות
• בודק שכר מוסמך
• סקר סיכונים והטמעת
בקרות
קרא עוד...
משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

   קישורים

אתר רשות המיסוי

אתר המוסד לביטוח לאומי

סימולטור מס הכנסה לשכירים

 
   מאמרים

זכויות עובדים בחגים

החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה

תיקון 199 לפקודה - חישוב נפרד לבני זוג בעסק משותף 

 

 


 

איתן שפיר ושות', רואי חשבון

 
משרד איתן שפיר רואי חשבון, מתמחה בביצוע בקרות וביקורת בתחום השכר, ביקורת דוחות כספיים, ביקורת פנימית, ביקורות כלכליות מיוחדות, ושירותי ביקורת עבור גופים ציבוריים.

התמחות מיוחדת בבקרות שכר ומערכות השכר, וכן כ"בודק שכר מוסמך" בנושא שכר עובדי קבלן.

 
רו"ח איתן שפיר, מנהל המשרד, בעל ניסיון של למעלה מ-25 שנים כרואה חשבון, בעבר סגן מנהל הרשות ומנהל יחידת ההפרטה.
 
עובדי המשרד מקפידים לשמר רמה מקצועית ומיומנות גבוהות, ומתן שירותים באיכות, ביעילות ובמסירות.

בין לקוחות המשרד:
חברות ציבוריות, חברות פרטיות, מוסדות אקדמיים, משרד האוצר, בנק ישראל, משרד הפנים, משרד השיכון, משרד המשפטים, משרד הבטחון, משרד להגנת הסביבה, משרד המדע, משרד התרבות והספורט, חברות ממשלתיות, חברות עירוניות, ארגוני עובדים, בתי חולים, עיריות. 
Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון