משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

בדיקות שכר עובדי קבלן - בודק שכר מוסמך

חברת איתן שפיר יועצים מבצעת בדיקות שכר עם התמחות מיוחדת כ"בודק שכר מוסמך" של עובדי קבלן וכוח אדם בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב-2011.

המשרד מבצע בדיקות שכר לקבלנים ומזמיני שירותים בענפי השמירה והאבטחה, הניקיון, ההסעדה, כוח-אדם ומיקור חוץ. 

למי השירות מיועד:

 • ארגונים המתקשרים עם חברות קבלן - "מזמיני שירותים".
 • קבלני שירותים בענפי השמירה והאבטחה, הנקיון והאחזקה וההסעדה.

תוצר השירות:

בסוף התהליך יופק דוח המרכז את הממצאים אודות עמידת החברה בהוראות חוק בדיקת השכר תוך מתן המלצות להתמודדות עם הפרות השכר שנמצאו .
כמו כן, כמבקרים פנימיים המומחים בתהליכי עבודה באפשרותנו לסייע במיסוד תהליכי עבודה ובקרות מותאמות למניעת ההפרות שנמצאו והפרות נוספות בעתיד.המשרד מונה לביצוע בדיקות שכר של עובדי הקבלן בארגונים הבאים: 
 • אחת מיחידות הממשלה.
 • 2 מן הבנקים הגדולים במדינה.
 • 3 רשתות קמעונאיות בפריסה ארצית.
 • מוסד להשכלה גבוהה מן הגדולים במדינה.
 • חברה תעשייתית בורסאית בינלאומית.
 • חברת אופנה מובילה.
 • חברת ניהול נדל"ן מובילה
 • חברת נקיון ארצית.
 • ייעוץ לארגונים שונים.
 • ועוד

החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה, התשע"ב 2011
החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה  נכנס לתוקפו ב-19 ביוני 2012.
החוק עוסק בנושא העסקת עובדי קבלן בענפים שונים. כיום החוק בתוקף לגבי ענפי השמירה והאבטחה, הנקיון והתחזוקה וההסעדה. ייתכן ובעתיד ייתכן ויתווספו ענפים נוספים.
החוק מגביר את הקשר והאחריות שבין העובד לבין שוכר השירות ("מזמין השירות").
למעשה, החוק מאפשר לעובד, או לקבוצת עובדים, שזכויותיהם נפגעו לתבוע בדין אזרחי ו/או פלילי גם את מזמין השירות.
בנוסף, החוק מאפשר בתנאים מסוימים אף לתבוע אישית את מנהל הגוף ששוכר את השירות.
 
החוק מקנה לשוכרי שירות אפשרות להגנה, "אם הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי "בודק שכר מוסמך" של תנאי ההעסקה של עובדי הקבלן.
 
במהלך חודש יוני 2012 פרסם משרד התמ"ת טיוטת תקנות לחוק לתגובת הציבור המפרטות את רשימת הבדיקות אשר נדרש מזמין השירות לבצע בעזרת "בודק השכר המוסמך" - קישור לטיוטת התקנות. 
 
משרד רו"ח איתן שפיר ושות' הינו משרד המתמחה בתחום השכר וזכויות עובדים ומבצעים בדיקות שכר כ"בודק שכר מוסמך" ע"פ חוק זה.
 
 
מאמר בנושא החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה התשע"ב 2011

מאגר שאלות ותשובות בנוגע לעובדי קבלן בענפי הניקיון, האבטחה והשמירה
 

                                          צור קשר

Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון