01.07.2018
****חדש****


עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
עדכון שכר מינימום – דצמבר 2017 שכר המינימום מדצמבר 2017 (משכורת שתשולם בראשית ינואר 2018) הוא 29.12 ש"ח לשעה ו- 5,300 ש"ח לחודש למשרה מלאה. שכר המינימום (עד משכורת נובמבר 2017 שתשולם בראשית דצמבר) הוא 26.88 ש"ח לשעה ו- 5,000 ש"ח לחודש למשרה מלאה
 
 
05.06.2017

בית הדין הארצי מבהיר נקודה לגבי פדיון ימי חופשה. חישוב הזכאות לפדיון ימי חופשה, לאחר שהעובד סיים את עבודתו, הוא לפי מכסות החופשה להן זכאי העובד לגבי שלוש שנות הלוח האחרונות והשנה השוטפת, פחות ימי החופשה שנוצלו בפועל באותן שנים. אין מתחשבים ביתרות חופשה שלא נוצלה קודם לכן.
 
 
01.06.2017

בית הדין האזורי לעבודה קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת השמירה "נוף ים בטחון" בעילת אי-הפקדת דמי גמולים בקרן הפנסיה.
 
 
26.07.2017

פורסמו "תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר) התשי"ז- 2017 (1) . התקנות מסדירות חוקית את האפשרויות העומדות בפני המעסיק למסירת תלוש השכר לעובד בדרך אינטרנטית.
 
 
28.02.2017
 
סקר חדש בחן 3,300 תלושי שכר שהפיקו 321 חשבים וחשבות שכר בשנה האחרונה. מהממצאים עולה כי שיעור הטעויות גדול יותר דווקא בעסקים קטנים ובינוניים, ופחות בעסקים גדולים. כמו כן הטעויות השכיחות ביותר הן בחישוב משכורות לעובדים יומיים – 13.4% בממוצע, ובחישוב גמול מחלה לעובדים – 12.6% בממוצע.
 
 
 
08.02.2017
 
עדכון שכר לעובדי השמירה החל מ1.1.2017
החל מתאריך 1.1.2017 עובד בשכר, יהיה זכאי לתעריף שעתי אשר לא יפחת מסך 28.5 שקלים חדשים
עובד המקבל משכורת חודשית יהיה זכאי לשכר חודשי שלא יפחת מסך 5,300 שקלים חדשים למשרה מלאה

קרא עוד
 
 
 
08.01.2017
 
עדכונים חשובים לקראת שנת 2017
1. בהתאם לחוק ההסדרים 2017-2018, החל מיום 1.1.2017 חלה על עצמאי חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה.
2. עד ליום 31.12.2016 בוצעה זקיפת שווי על מרכיב גמל בלבד. החל מיום 1.1.2017 נוספה תקרה גם למרכיב הפיצויים
3. עדכונים בביטוח לאומי 
4. עדכון שכר מינימום וטבלת ימי חופשה
קרא עוד

 
 
29.01.2017
 
ריכוז הנהלים שלפיהם פועל משרד הכלכלה והתעשייה לאכיפת ההוראות שבחוקי העבודה
קרא עוד
 
 
 
01.01.2017
למשרדנו דרושים מתמחים בראיית חשבון
למידע נוסף
 
 
03.07.2016

חברת איתן שפיר יועצים מבצעת בדיקות שכר עם התמחות מיוחדת כ"בודק שכר מוסמך" של עובדי קבלן וכוח אדם בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב-2011.

לקבלת יעוץ
 
 
 
01.07.2016

לקראת החופש הגדול, משרד הכלכלה פירסם סקר בנושא נוער עובד
 
 
 
30.06.2016
 
ב-1 ביולי 2016 יעלה שכר המינימום ל-4,825 ש"ח לחודש

לקבלת יעוץ
 
 
20.06.2016

החל מחודש יולי יוגדל מספר ימי החופשה השנתית של עובדים בעלי וותק של עד ארבע שנים.
ביום 07.02.2016 התקבל בכנסת תיקון לחוק חופשה שנתית, שמוסיף 2 ימי חופשה שנתית לעובד בכל אחת מארבע השנים הראשונות לעבודה. לפי התיקון לחוק, יום חופשה אחד יתווסף החל מיולי 2016, והיום השני יתווסף החל מינואר 2017.
 
 
01.06.2015

משרד איתן שפיר מבצע בדיקות שכר עובדי קבלן עבור 2 מהבנקים הגדולים בארץ
 
 

16.05.2016

לשירותכם באתר מאגר קישורים,טפסים ומחשבונים שונים

קרא עוד

 
 
14.04.2016

הקטנת תקרת החזרי הנסיעות

בעקבות הפחתת מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית ב-14.5% החל מ-1 בפברואר 2016, נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות הארגונים העסקיים ובין ההסתדרות הכללית, ובו הפחתה דומה בתקרה להחזר הוצאות נסיעה מהבית לעבודה ובחזרה, כך שהחל מ-1 בפברואר 2016 התקרה היא 22.60 ש"ח ליום עבודה (במקום 26.40 ש"ח).
 
 
23.02.2016

פנסיית החובה בישראל תעלה ב-1% ותעמוד על 18.5% משכר העובד

ההסתדרות והמעסיקים הודיעו כי הפרשות הפנסיה יוגדלו ב-1% ויעמדו סך הכל על 18.5%. המעסיק יפריש עוד 0.5% והעובד יפריש עוד 0.5%. השינוי יעשה בשתי פעימות: ביולי השנה יעלה ב-0.5%, ובשנת 2017 בעוד 0.5%. בסופו של דבר, העובד יפריש 6% משכרו והמעסיק 6.5%.

לקבלת יעוץ
 
 
11.01.2016

משרדנו התקין את תוכנת חוקת השכר במספר גופים ביטחוניים המשתמשים בתוכנה ובתיעוד כבקרה על רכיבי השכר 

לקבלת יעוץ
 
 
28.08.2014

חקירה של משרד הכלכלה גילתה כי חברה, הפחיתה סכומים משכרה של עובדת אך לא העבירה אותם לקרן הפנסיה. ביה"ד האזורי לעבודה גזר על החברה קנס פלילי של 75 אלף שקל ועל מנהל החברה - 37.5 אלף שקל

קרא עוד
לקבלת יעוץ
 
 
26.08.2014
חובת הגשת דוחות מס הכנסה הורחבה ! למי שהכנסותיו עלו על 811 אלפי ש"ח בשנה לרבות מחזור הכנסות ממכירת ניירות ערך סחירים בבורסה
קרא עוד
 
 

30.07.2014

מאמר שנושא "זקיפת שווי שימוש ברכב מעביד בעת מילואים והתרת ניכוי הוצאות רכב אצל המעביד"

קרא עוד

 
 
18.06.2014


במסגרת יום דיונים בכנסת בנושא העסקה ישירה, פרסם משרד הכלכלה נתונים על אכיפת חוקי עבודה בתחום עובדי הקבלן:
  • מאז כניסת החוק לתוקפו נפתחו במסלול המנהלי 325 תיקים בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון. נתקבלו החלטות מנהליות ב-103 תיקים (כל תיק יכול לכלול בתוכו מספר הפרות המתייחסות למספר עובדים), במסגרתם ניתנו בהליך המנהלי 422 התראות מנהליות בגין הפרות של חוקי עבודה ו-40 עיצומים כספיים בהיקף של 3,260,000 שקלים בתחום השמירה והנקיון
  • במסלול הפלילי הוגשו 13 כתבי אישום כנגד קבלני שמירה וניקיון וניתנו 6 הכרעות דין במסגרת האכיפה הפלילית. כיום מתנהלים 8 תיקים כנגד מזמיני שירות והעתידים להיפתח 11 נוספים כתוצאה מפעולות חקירה המתקיימות בימים אלו.
 
 

11.6.2014
וועדת העבודה והרווחה אישרה בפה אחד צו הקובע תוספת לחוק להגברת האכיפה, הקובעת סנקציה נוספת על הפרות הקיימות בחוק עובדים זרים ואכיפתם הינה בסמכות משרד הכלכלה.
קישור לנוסח הצו

 
 
15.05.2014
למשרדנו דרושים מתמחים בראיית חשבון
למידע נוסף
 
 

19.5.2014

פורסם חוזר מס הכנסה בנושא הוראות סעיף 64א לעניין חברה משפחתית בעקבות תיקון 197 לפקודה.
 
קישור לחוזר

 
 
20.01.2014
קנסות ענק
מעסיקים - הישמרו מחוקי עבודה.
החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה הפך את שנת 2013 לסוערת – ויקרה עד מאוד – עבור מאות מעסיקים בישראל, ששילמו יותר מ-15 מיליון שקל עקב אכיפה מאסיבית.
מה אומר החוק, מי שילם בגללו ומה צריכים עובדים ומעסיקים לדעת לקראת 2014? 
למעבר לכתבה  
לקבלת יעוץ
 
 
 20.01.2014
ניכוי מס במקור ממשכורת של עובד המשלם דמי חבר או דמי טיפול
עובד/ת שכיר/ה, מעסיקך מנכה משכרך דמי חבר או דמי טיפול מקצועי ארגוני ?
יתכן ומגיע לך כסף ממס הכנסה.
על פי תיקון תקנות מ"ה (ניכוי הוצאות מסוימות)(תיקון), התשע"ב - 2011 ותיקון תקנות מ"ה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) התשנ"ג – 1993 עובד אשר שילם דמי חבר או דמי טיפול ארגוני לארגון העובדים היציג שלו, יותר לעובד בניכוי כהוצאה 50% מסכום דמי הטיפול המחושבים.
בנוסף, במסגרת הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, הוסכם כי למשך 10 שנים ממועד תחילת יישום הסכם הפשרה, יוכר כהוצאה סכום נוסף בשיעור של 40% מדמי הטיפול המחושבים (כהחזר בגין העבר).
המעבידים מתבקשים להעניק את הניכוי המגיע בגובה 90% מדמי הטיפול כשהם מחושבים החל ממשכורת ינואר 2013.
לפרטים נוספים יש לפנות למשרדנו
 
 
 20.01.2014
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.14

על פי סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 מחזור העסקאות המרבי של עוסק פטור הוא עד 79,482 ₪.
 
על פי סעיף 47א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 - קונה החייב במס, שרכש נכסים או שירותים לצורך עסקו, בסכום מינימלי של 310 ₪, ידרוש מהמוכר (שהוא עוסק מורשה) שיוציא לו חשבונית מס.


על פי תקנה 23(ג) לתקנות מע"מ, התשל"ו - 1976 הסכום הקובע להחזרי מס תשומות הוא 18,787 ₪.
לפיכך בנוהל החזר מס תשומות (פרק 15), יש לתקן בסעיף 15.1.3 כלהלן:
במקום האמור בסוגריים שבהגדרה:  "הסכום הקובע", יבוא:
(נכון ליום 1.1.14, הסכום הקובע הוא 18,787 ₪).
 
על פי תקנה 9א(ג)(1)) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 – תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק, ייחשב כחשבונית מס לעניין שרות שמחירו אינו עולה על 268 ₪.
 
 

14.01.2014

בג"ץ קבע: שר הכלכלה רשאי להודיע על החלת צו הרחבה לעובדי הניקיון במגזר הפרטי.
בעקבות הפסיקה צפוי שר הכלכלה להודיע על צו הרחבה הכולל תוספות שכר משמעותיות:  שכר מינימום יועלה ל4,650 שקל (24.98 ש"ח לשעה), יוגדלו שיעורי ההפרשה לפנסיה, תפתח לעובדים קרן השתלמות ותוספות שכר נוספות.
בסה"כ צפויה עלות השכר בענף לעלות בשיעור של עד 20%-25%.

 
 
 

12.01.2014

עובדי חברת "שירותים קבלניים בע"מ" ביקשו צו לפירוק החברה
קבוצה של כ-80 מעובדי חברת "שירותים קבלניים בע"מ" הגישו לבית המשפט המחוזי בי-ם בקשה למתן צו לפירוק לחברה.
הבקשה הוגשה לאחר שמשכורות חודש 12/2013 לא שולמו לעובדים. חברת הניקיון הוותיקה מעסיקה כ-900 עובדים ועוסקת במתן שירותי אחזקה וניקיון לגופים שונים ובהם: קופת חולים הכללית, מוזאון ישראל, עיריית ירושלים, חברת החשמל, ועוד.
(תיק מספר 14-01-22143)
 
 

29.12.2013

העלאת שיעורי דמי ביטוח לאומי על מעבידים:
החל מיום 1.1.2014, שיעור דמי הביטוח הלאומי החל על מעבידים, בחלק העולה על 60% מהשכר הממוצע במשק, יעלה ל-6.75% (במקום 6.5% בשנת 2013).
 
 

26.12.2013

קיצוץ בהטבה 
לבעלי תואר אקדמי
 
בהתאם להחלטת משרד האוצר, מסיימי תואר אקדמי יקבלו הטבת מס לשנה אחת בלבד.
ההוראה תקפה לשנים 2014-2015.
עד כה, מי שסיים לימודים אקדמיים היה זכאי להטבת המס למשך מספר השנים שבהן למד לתואר. 
קרא עוד
 
 
06.06.2013
משרד איתן שפיר ושות' נבחר לשמש כ"בודק שכר מוסמך" באחת מרשתות השיווק הגדולות בארץ
 
 
02.07.2013
פורסמו המלצות - תשלומי אש"ל שלא הוצאו בפועל יחשבו כהכנסה בידי העובד.
קרא עוד
 
 
02.07.2013 
הפקדה לפנסיה חובה מה נכלל ב"ביטוח פנסיוני כלשהו "?
ראה תשובת מומחה המשרד לשאלה הנפוצה
קרא עוד
 
 

15.06.2012
משרד התמ"ת פרסם לעיון הציבור ולקבל הערות, 2 טיוטות לתקנות בעניין החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה התשע"א - 2011:

  • תקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בדיקות תקופתיות בידי בודק שכר מוסמך) התשע"ב-2012
  • טיוטת תקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בודק שכר מוסמך) התשע"א-2011

 

 
 

12.06.2012
חברת איתן שפיר יועצים מתעדת עבור אחד הבנקים הגדולים במדינה את חוקת העבודה והסכמי השכר.
התיעוד מתבצע במערכת ממוחשבת ייחודית בפיתוח משותף עם חברת "חניבעל מערכות".

 
 

07.06.2012
חברת איתן שפיר יועצים מתעדת  עבור חברת תקשורת ארצית גדולה את חוקת העבודה והסכמי השכר.
התיעוד מתבצע במערכת ממוחשבת ייחודית בפיתוח משותף עם חברת "חניבעל מערכות".

 
 

14.05.2012
חברת איתן שפיר יועצים מתעדת עבור ארגון עובדי צה"ל את חוקת העבודה והסכמי השכר.
התיעוד מתבצע במערכת ממוחשבת ייחודית בפיתוח משותף עם חברת "חניבעל מערכות".

קרא עוד 

 
 

15.03.2013
משרד איתן שפיר ושות' מתעד את חוקת העבודה והשכר של שירותי הכבאות וההצלה.

 
 

17.03.2013
משרד איתן שפיר ושות' נתמנה בפעם השניה כ"בודק שכר" של עובדי הקבלן באחת מיחידות הממשלה. 
קרא עוד

 
 
 
 

פנסיה חובה - מה נכלל בביטוח פנסיוני כלשהו

חובת הפקדה לפי צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק:
 
תשובת מומחה לשאלה מקצועית.
 
שאלה
 
צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה, בסעיף 6.ה. בו קובע כלהלן:
"בכפוף לאמור בסעיף קטן ו' להלן (הוראות מעבר – א.ק.), העובד יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע ההפרשות על פי צו זה, כמפורט בסעיף ד' לעיל, מיד בתום 6 חודשים מתחילת העבודה (להלן - תקופת המתנה). עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו (ההדגשה שלי – א.ק.), יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל ביום הראשון לעבודתו בשיעורים שנקבעו בפסקה (ד) לעיל; ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס - המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק ולא תחול לגביו תקופת ההמתנה האמורה"
 
 
אם כך, על פי הצו, עובד שהתקבל לעבודה כשהוא "מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו", זכאי להפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו (לאחר תום 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – לפי המוקדם – רטרואקטיבית).
ואילו עובד שהתקבל לעבודה כשאינו "מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו", זכאי להפרשות החל מתום 6 חודשי עבודה אצל המעביד החדש, ללא דרישת הפקדות רטרואקטיביות.
 
השאלה היא: מה נכלל ב"ביטוח פנסיוני כלשהו"?
 
 
תשובה
 
אין הגדרה בצו מהו "ביטוח פנסיוני", אם כי נראה ש"ביטוח פנסיוני" שאליו מתייחס הצו הוא ביטוח פנסיוני שבו מעביד מבטח את עובדו.
אולם בסעיף זה ההתייחסות היא לא ל"ביטוח פנסיוני" בלשון סתמית אלא ל"ביטוח פנסיוני כלשהו". אפשר לפרש זאת בכמה פנים וביניהם:
  1. פרשנות מצמצמת – כל סוגי הביטוח הביטוח הפנסיוני לשכירים. המילה "כלשהו" נועדה לרבות גם את סוגי הביטוח הפנסיוני שאינם קרן פנסיה (שכן הצו מחיל חובה על המעביד להפקיד כספים לקרן פנסיה). וכן נועדה לרבות ביטוח פנסיוני בשיעורים נמוכים מאלו שבצו (שגם במקרה כזה, חבות המעביד להפקיד כספים מהיום הראשון לעבודת העובד אצלו (החל מתום שלושה חודשים או תום שנת המס – רטרואקטיבית – לפי המוקדם), תהיה לפי השיעורים בצו ולא לפי השיעורים שהופקדו לו עד מועד זה).
  2. פרשנות מרחיבה – גם אם מדובר בביטוח פנסיוני לעצמאים– הדבר ייחשב כ"ביטוח פנסיוני כלשהו", ולפיכך גם במקרה כזה, תוטל חבות על המעביד לבטח את עובדו בביטוח פנסיוני על פי הצו – מהיום הראשון לעבודת העובד אצלו (החל מתום שלושה חודשים או תום שנת המס – רטרואקטיבית – לפי המוקדם).
 
דעתי נוטה יותר לפרשנות המצמצמת, אם כי ניתן לקבל גם את הפרשנות המרחיבה.
 
עדיין, לפי כל אחת משתי הפרשנויות הנ"ל, יש לשאול מספר שאלות וביניהן: בכל אחד מהמקרים שלהלן – מה דינו של המעביד החדש? האם מחויב לבטח את עובדו בביטוח פנסיוני, מייד עם תחילת עבודתו (החל מתום שלושה חודשים או תום שנת המס – רטרואקטיבית – לפי המוקדם), כדין עובד שהיה מבוטח ב"ביטוח פנסיוני כלשהו" עם תחילת עבודתו אצלו, או רק לאחר שישה חודשים (לא רטרואקטיבית), כדין עובד שעם תחילת עבודתו אצלו לא היה מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו?
המקרים שמתוארים להלן מתייחסים למעביד שמקבל עובד לעבודה כאשר העובד עבד בעבר אצל מעביד שביטח אותו בביטוח פנסיוני כלשהו,  אולם זה מספר חודשים שלא התקיימו יחסי עובד-מעביד בינו לבין מעבידו הקודם. המעביד החדש מקבל אותו לעבודה, כשהוא אינו עובד כבר מספר חודשים והמעביד הקודם אינו מפקיד כספים לביטוח הפנסיוני שלו – כמובן.
 
המקרה הראשון - עובד כאמור שהביטוח הפנסיוני שלו טרם בוטל בעת תחילת עבודתו אצל המעביד החדש, בשל כך שטרם עבר מספר החודשים המינימאלי לשם ביטול הביטוח, עקב כך שהמבטח טרם שלח הודעת ביטול למבוטח או שהודעת הביטול הייתה שלא כדין.
המקרה השני - עובד כאמור כאשר העובד, מפקיד כספים על מנת לשמור על המרכיב הביטוחי בלבד (ה"ריסק" - ביטוח חיים (ונכות))  ואינו מפקיד כספים על מנת לשמור על מרכיב ה"חסכון" לעת זקנה. כאשר המעביד החדש מקבל אותו לעבודה, הביטוח הפנסיוני בו ביטח אותו המעביד הקודם, בתוקף רק לעניין ה"ריסק".
המקרה השלישי – עובד כאמור במקרה השני, אולם העובד מפקיד כספים לשם שמירה על מלוא זכויותיו בביטוח הפנסיוני (כולל פנסיית זקנה ושארים).
המקרה הרביעי – עובד כאמור, שהביטוח הפנסיוני שלו – ממעבידו הקודם – בוטל (התקבלה הודעת ביטול מחברת הביטוח וחלף המועד שנאמר בה).
לדעתי, מבלי לחוות דעה משפטית, ולמרות שדעתי אינה נקייה מספקות, כל אחד משלושת המקרים הראשונים נופל בגדר "ביטוח פנסיוני כלשהו", זאת אף אם גישתנו תהיה גישת הפרשנות המצמצמת שלעיל. לדעתי, יש מקום לומר שכל אחד מהמקרים הללו נופל לא רק בגדר "ביטוח פנסיוני", אלא אף בגדר ביטוח פנסיוני לשכירים. מעמדו של העובד בביטוח הפנסיוני נשמר כמעמד של שכיר, רצף הזכויות שלו נשמר, במועד תחילת הפקדת כספים לביטוח הפנסיוני. לפיכך לפי כל אחת מגישות הפרשנות הנ"ל (המצמצמת והמרחיבה), המקרים נופלים בגדר "ביטוח פנסיוני כלשהו". לפיכך המעביד יידרש לבטח את העובד מיד עם תחילת עבודתו אצלו.
 
 עם זאת, במקרה הרביעי – לדעתי – אין המדובר בעובד שמבוטח ב"ביטוח פנסיוני כלשהו" עם תחילת עבודתו אצל המעביד החדש. לפיכך, חבות המעביד החדש לבטח אותו בביטוח פנסיוני, תחל החל מתום 6 חודשי עבודה אצלו ואילך, ללא דרישת הפקדות רטרואקטיבית.
 
 
סוף דבר
  1. עובד שעם תחילת עבודתו אצל המעביד החדש מבוטח בביטוח פנסיוני במעמד עצמאי – לדעתי – אינו נחשב כמבוטח ב"ביטוח פנסיוני כלשהו", שכן הביטוח הפנסיוני אליו מתייחס הצו הוא ביטוח פנסיוני במעמד שכיר (אם כי תיתכן גישה אחרת). לפיכך חבות המעביד כלפיו, לבטחו בביטוח פנסיוני, תקום עם תום שישה חודשים ממועד תחילת עבודתו (ללא רטרואקטיביות).
  2. עובד שסיים לעבוד אצל מעבידו הקודם לפני מס' חודשים ועם תחילת עבודתו אצל המעביד החדש, טרם בוטל הביטוח הפנסיוני שלו (ממעבידו הקודם), בין אם העובד לא מפקיד כספים לביטוח הפנסיוני, בין אם מפקיד לשמירת ה"ריסק" בלבד ובוודאי אם מפקיד לשמירת זכויותיו המקוריות המלאות – נחשב כמבוטח ב"ביטוח פנסיוני כלשהו". לפיכך חבות המעביד כלפיו, לבטחו בביטוח פנסיוני, קמה מייד עם תחילת עבודתו (לאחר תום שלושה חודשים או תום שנת המס – לפי המוקדם – רטרואקטיבית)
  3. עובד כאמור בסעיף 2 שבוטל הביטוח הפנסיוני שלו (ממעבידו הקודם) – לדעתי – לא נחשב כמי שמבוטח ב"ביטוח פנסיוני כלשהו" עם תחילת עבודתו אצל מעבידו החדש, ולפיכך חבות המעביד כלפיו, לבטחו בביטוח פנסיוני, תקום עם תום שישה חודשים ממועד תחילת עבודתו (ללא רטרואקטיביות).
 
רו"ח אבי קדוש
Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון