28.02.2017
 
סקר חדש בחן 3,300 תלושי שכר שהפיקו 321 חשבים וחשבות שכר בשנה האחרונה. מהממצאים עולה כי שיעור הטעויות גדול יותר דווקא בעסקים קטנים ובינוניים, ופחות בעסקים גדולים. כמו כן הטעויות השכיחות ביותר הן בחישוב משכורות לעובדים יומיים – 13.4% בממוצע, ובחישוב גמול מחלה לעובדים – 12.6% בממוצע.
 
 
 
08.02.2017
 
עדכון שכר לעובדי השמירה החל מ1.1.2017
החל מתאריך 1.1.2017 עובד בשכר, יהיה זכאי לתעריף שעתי אשר לא יפחת מסך 28.5 שקלים חדשים
עובד המקבל משכורת חודשית יהיה זכאי לשכר חודשי שלא יפחת מסך 5,300 שקלים חדשים למשרה מלאה

קרא עוד
 
 
 
08.01.2017
 
עדכונים חשובים לקראת שנת 2017
1. בהתאם לחוק ההסדרים 2017-2018, החל מיום 1.1.2017 חלה על עצמאי חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה.
2. עד ליום 31.12.2016 בוצעה זקיפת שווי על מרכיב גמל בלבד. החל מיום 1.1.2017 נוספה תקרה גם למרכיב הפיצויים
3. עדכונים בביטוח לאומי 
4. עדכון שכר מינימום וטבלת ימי חופשה
קרא עוד

 
 
29.01.2017
 
ריכוז הנהלים שלפיהם פועל משרד הכלכלה והתעשייה לאכיפת ההוראות שבחוקי העבודה
קרא עוד
 
 
 
01.01.2017
למשרדנו דרושים מתמחים בראיית חשבון
למידע נוסף
 
 
12.07.2016

עלה לאתר!
מאמר בנושא "מיסוי שי לחג"

קרא עוד
 
 
 
03.07.2016

חברת איתן שפיר יועצים מבצעת בדיקות שכר עם התמחות מיוחדת כ"בודק שכר מוסמך" של עובדי קבלן וכוח אדם בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב-2011.

לקבלת יעוץ
 
 
 
01.07.2016

לקראת החופש הגדול, משרד הכלכלה פירסם סקר בנושא נוער עובד
 
 
 
30.06.2016
 
ב-1 ביולי 2016 יעלה שכר המינימום ל-4,825 ש"ח לחודש

לקבלת יעוץ
 
 
20.06.2016

החל מחודש יולי יוגדל מספר ימי החופשה השנתית של עובדים בעלי וותק של עד ארבע שנים.
ביום 07.02.2016 התקבל בכנסת תיקון לחוק חופשה שנתית, שמוסיף 2 ימי חופשה שנתית לעובד בכל אחת מארבע השנים הראשונות לעבודה. לפי התיקון לחוק, יום חופשה אחד יתווסף החל מיולי 2016, והיום השני יתווסף החל מינואר 2017.
 
 
01.06.2015

משרד איתן שפיר מבצע בדיקות שכר עובדי קבלן עבור 2 מהבנקים הגדולים בארץ
 
 

16.05.2016

לשירותכם באתר מאגר קישורים,טפסים ומחשבונים שונים

קרא עוד

 
 
14.04.2016

הקטנת תקרת החזרי הנסיעות

בעקבות הפחתת מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית ב-14.5% החל מ-1 בפברואר 2016, נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות הארגונים העסקיים ובין ההסתדרות הכללית, ובו הפחתה דומה בתקרה להחזר הוצאות נסיעה מהבית לעבודה ובחזרה, כך שהחל מ-1 בפברואר 2016 התקרה היא 22.60 ש"ח ליום עבודה (במקום 26.40 ש"ח).
 
 
23.02.2016

פנסיית החובה בישראל תעלה ב-1% ותעמוד על 18.5% משכר העובד

ההסתדרות והמעסיקים הודיעו כי הפרשות הפנסיה יוגדלו ב-1% ויעמדו סך הכל על 18.5%. המעסיק יפריש עוד 0.5% והעובד יפריש עוד 0.5%. השינוי יעשה בשתי פעימות: ביולי השנה יעלה ב-0.5%, ובשנת 2017 בעוד 0.5%. בסופו של דבר, העובד יפריש 6% משכרו והמעסיק 6.5%.

לקבלת יעוץ
 
 
 
 
11.01.2016

משרדנו התקין את תוכנת חוקת השכר במספר גופים ביטחוניים המשתמשים בתוכנה ובתיעוד כבקרה על רכיבי השכר 

לקבלת יעוץ
 
 
28.08.2014

חקירה של משרד הכלכלה גילתה כי חברה, הפחיתה סכומים משכרה של עובדת אך לא העבירה אותם לקרן הפנסיה. ביה"ד האזורי לעבודה גזר על החברה קנס פלילי של 75 אלף שקל ועל מנהל החברה - 37.5 אלף שקל

קרא עוד
לקבלת יעוץ
 
 
26.08.2014
חובת הגשת דוחות מס הכנסה הורחבה ! למי שהכנסותיו עלו על 811 אלפי ש"ח בשנה לרבות מחזור הכנסות ממכירת ניירות ערך סחירים בבורסה
קרא עוד
 
 

30.07.2014

מאמר שנושא "זקיפת שווי שימוש ברכב מעביד בעת מילואים והתרת ניכוי הוצאות רכב אצל המעביד"

קרא עוד

 
 
18.06.2014


במסגרת יום דיונים בכנסת בנושא העסקה ישירה, פרסם משרד הכלכלה נתונים על אכיפת חוקי עבודה בתחום עובדי הקבלן:
  • מאז כניסת החוק לתוקפו נפתחו במסלול המנהלי 325 תיקים בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון. נתקבלו החלטות מנהליות ב-103 תיקים (כל תיק יכול לכלול בתוכו מספר הפרות המתייחסות למספר עובדים), במסגרתם ניתנו בהליך המנהלי 422 התראות מנהליות בגין הפרות של חוקי עבודה ו-40 עיצומים כספיים בהיקף של 3,260,000 שקלים בתחום השמירה והנקיון
  • במסלול הפלילי הוגשו 13 כתבי אישום כנגד קבלני שמירה וניקיון וניתנו 6 הכרעות דין במסגרת האכיפה הפלילית. כיום מתנהלים 8 תיקים כנגד מזמיני שירות והעתידים להיפתח 11 נוספים כתוצאה מפעולות חקירה המתקיימות בימים אלו.
 
 

11.6.2014
וועדת העבודה והרווחה אישרה בפה אחד צו הקובע תוספת לחוק להגברת האכיפה, הקובעת סנקציה נוספת על הפרות הקיימות בחוק עובדים זרים ואכיפתם הינה בסמכות משרד הכלכלה.
קישור לנוסח הצו

 
 
15.05.2014
למשרדנו דרושים מתמחים בראיית חשבון
למידע נוסף
 
 

19.5.2014

פורסם חוזר מס הכנסה בנושא הוראות סעיף 64א לעניין חברה משפחתית בעקבות תיקון 197 לפקודה.
 
קישור לחוזר

 
 
20.01.2014
קנסות ענק
מעסיקים - הישמרו מחוקי עבודה.
החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה הפך את שנת 2013 לסוערת – ויקרה עד מאוד – עבור מאות מעסיקים בישראל, ששילמו יותר מ-15 מיליון שקל עקב אכיפה מאסיבית.
מה אומר החוק, מי שילם בגללו ומה צריכים עובדים ומעסיקים לדעת לקראת 2014? 
למעבר לכתבה  
לקבלת יעוץ
 
 
 20.01.2014
ניכוי מס במקור ממשכורת של עובד המשלם דמי חבר או דמי טיפול
עובד/ת שכיר/ה, מעסיקך מנכה משכרך דמי חבר או דמי טיפול מקצועי ארגוני ?
יתכן ומגיע לך כסף ממס הכנסה.
על פי תיקון תקנות מ"ה (ניכוי הוצאות מסוימות)(תיקון), התשע"ב - 2011 ותיקון תקנות מ"ה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) התשנ"ג – 1993 עובד אשר שילם דמי חבר או דמי טיפול ארגוני לארגון העובדים היציג שלו, יותר לעובד בניכוי כהוצאה 50% מסכום דמי הטיפול המחושבים.
בנוסף, במסגרת הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, הוסכם כי למשך 10 שנים ממועד תחילת יישום הסכם הפשרה, יוכר כהוצאה סכום נוסף בשיעור של 40% מדמי הטיפול המחושבים (כהחזר בגין העבר).
המעבידים מתבקשים להעניק את הניכוי המגיע בגובה 90% מדמי הטיפול כשהם מחושבים החל ממשכורת ינואר 2013.
לפרטים נוספים יש לפנות למשרדנו
 
 
 20.01.2014
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.14

על פי סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 מחזור העסקאות המרבי של עוסק פטור הוא עד 79,482 ₪.
 
על פי סעיף 47א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 - קונה החייב במס, שרכש נכסים או שירותים לצורך עסקו, בסכום מינימלי של 310 ₪, ידרוש מהמוכר (שהוא עוסק מורשה) שיוציא לו חשבונית מס.


על פי תקנה 23(ג) לתקנות מע"מ, התשל"ו - 1976 הסכום הקובע להחזרי מס תשומות הוא 18,787 ₪.
לפיכך בנוהל החזר מס תשומות (פרק 15), יש לתקן בסעיף 15.1.3 כלהלן:
במקום האמור בסוגריים שבהגדרה:  "הסכום הקובע", יבוא:
(נכון ליום 1.1.14, הסכום הקובע הוא 18,787 ₪).
 
על פי תקנה 9א(ג)(1)) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 – תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק, ייחשב כחשבונית מס לעניין שרות שמחירו אינו עולה על 268 ₪.
 
 

14.01.2014

בג"ץ קבע: שר הכלכלה רשאי להודיע על החלת צו הרחבה לעובדי הניקיון במגזר הפרטי.
בעקבות הפסיקה צפוי שר הכלכלה להודיע על צו הרחבה הכולל תוספות שכר משמעותיות:  שכר מינימום יועלה ל4,650 שקל (24.98 ש"ח לשעה), יוגדלו שיעורי ההפרשה לפנסיה, תפתח לעובדים קרן השתלמות ותוספות שכר נוספות.
בסה"כ צפויה עלות השכר בענף לעלות בשיעור של עד 20%-25%.

 
 
 

12.01.2014

עובדי חברת "שירותים קבלניים בע"מ" ביקשו צו לפירוק החברה
קבוצה של כ-80 מעובדי חברת "שירותים קבלניים בע"מ" הגישו לבית המשפט המחוזי בי-ם בקשה למתן צו לפירוק לחברה.
הבקשה הוגשה לאחר שמשכורות חודש 12/2013 לא שולמו לעובדים. חברת הניקיון הוותיקה מעסיקה כ-900 עובדים ועוסקת במתן שירותי אחזקה וניקיון לגופים שונים ובהם: קופת חולים הכללית, מוזאון ישראל, עיריית ירושלים, חברת החשמל, ועוד.
(תיק מספר 14-01-22143)
 
 

29.12.2013

העלאת שיעורי דמי ביטוח לאומי על מעבידים:
החל מיום 1.1.2014, שיעור דמי הביטוח הלאומי החל על מעבידים, בחלק העולה על 60% מהשכר הממוצע במשק, יעלה ל-6.75% (במקום 6.5% בשנת 2013).
 
 

26.12.2013

קיצוץ בהטבה 
לבעלי תואר אקדמי
 
בהתאם להחלטת משרד האוצר, מסיימי תואר אקדמי יקבלו הטבת מס לשנה אחת בלבד.
ההוראה תקפה לשנים 2014-2015.
עד כה, מי שסיים לימודים אקדמיים היה זכאי להטבת המס למשך מספר השנים שבהן למד לתואר. 
קרא עוד
 
 
06.06.2013
משרד איתן שפיר ושות' נבחר לשמש כ"בודק שכר מוסמך" באחת מרשתות השיווק הגדולות בארץ
 
 
02.07.2013
פורסמו המלצות - תשלומי אש"ל שלא הוצאו בפועל יחשבו כהכנסה בידי העובד.
קרא עוד
 
 
02.07.2013 
הפקדה לפנסיה חובה מה נכלל ב"ביטוח פנסיוני כלשהו "?
ראה תשובת מומחה המשרד לשאלה הנפוצה
קרא עוד
 
 

15.06.2012
משרד התמ"ת פרסם לעיון הציבור ולקבל הערות, 2 טיוטות לתקנות בעניין החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה התשע"א - 2011:

  • תקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בדיקות תקופתיות בידי בודק שכר מוסמך) התשע"ב-2012
  • טיוטת תקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בודק שכר מוסמך) התשע"א-2011

 

 
 

12.06.2012
חברת איתן שפיר יועצים מתעדת עבור אחד הבנקים הגדולים במדינה את חוקת העבודה והסכמי השכר.
התיעוד מתבצע במערכת ממוחשבת ייחודית בפיתוח משותף עם חברת "חניבעל מערכות".

 
 

07.06.2012
חברת איתן שפיר יועצים מתעדת  עבור חברת תקשורת ארצית גדולה את חוקת העבודה והסכמי השכר.
התיעוד מתבצע במערכת ממוחשבת ייחודית בפיתוח משותף עם חברת "חניבעל מערכות".

 
 

14.05.2012
חברת איתן שפיר יועצים מתעדת עבור ארגון עובדי צה"ל את חוקת העבודה והסכמי השכר.
התיעוד מתבצע במערכת ממוחשבת ייחודית בפיתוח משותף עם חברת "חניבעל מערכות".

קרא עוד 

 
 

15.03.2013
משרד איתן שפיר ושות' מתעד את חוקת העבודה והשכר של שירותי הכבאות וההצלה.

 
 

17.03.2013
משרד איתן שפיר ושות' נתמנה בפעם השניה כ"בודק שכר" של עובדי הקבלן באחת מיחידות הממשלה. 
קרא עוד

 
 
 
 

שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2014

חוזר רשות המיסים
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2014. הנתונים עודכנו בהתאם לסעיף 120ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") בשיעור עליית המדד (1.91%). אלא אם נאמר אחרת.
א.      חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) התשע"ג-2013
בספר החוקים מספר 2405 מיום 5/08/2013 פורסם החוק הנ"ל ובו תוקנה, בין היתר, פקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") (תיקון מס' 197):
1.      תיקון סעיף 121
שיעורי המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה שונו בחוק הנ"ל. השינוי בוטל במסגרת תיקון 199 לפקודה כך ששיעורי המס לא שונו לעומת השיעורים בשנת המס 2013.
להלן שיעורי המס לשנת 2014:
מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית - בש"ח
הכנסה חודשית (יגיעה אישית) שיעור המס הכנסה שנתית (יגיעה אישית) שיעור המס
עד 5,280 10% עד 63,360 10%
מ-5,281 עד 9,010 14% מ-63,361 עד 108,120 14%
מ-9,011 עד 14,000 21% מ-108,121 עד 168,000 21%
מ-14,001 עד 20,000 31% מ-168,001 עד 240,000 31%
מ-20,001 עד 41,830 34% מ-240,001 עד 501,960 34%
מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 48%
 
 
 
מדרגות מס על הכנסות שאינו מיגיעה אישית - בש"ח
הכנסה חודשית
(לא מיגיעה אישית)
שיעור המס הכנסה שנתית
לא מיגיעה אישית)
שיעור המס
עד 20,000 31% עד 240,000 31%
מ-20,001 עד 41,830 34% מ-240,001 עד 501,960 34%
מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 48%
 
 
מס נוסף על הכנסות גבוהות
על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת כשנת המס עלתה על 811,560 ש"ח (67,630 ש"ח לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של 2%. "הכנסה חייבת" כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.
 
2.      תיקון סעיף 120ב
על אף הוראות הסעיף, ב-1/1/2014 לא יתואמו תקרות הכנסה וסכום נקודת זיכוי. ב-1/1/2015, יתואמו, לפי הוראות הסעיף, תקרות ההכנסה וסכום נקודת הזיכוי כפי שהיו ביום 1/1/2014 לפי שיעור עליית המדד בשנת המס 2014.
3.      תיקון סעיף 124ב
שיעור המס על הכנסות מהימורים, מהגרלות או מפרסים הועלה ל-30%.
4.      תיקון סעיף 126(א)
שיעור המס על הכנסתו החייבת של חבר בני-אדם (מס חברות) הועלה ל־26.5%.
5.      נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי
בשנת 2014 לא חלו שינויים בנקודות הזיכוי ליחיד שסיים לימודי תואר אקדמי. החל משנת המס 2015, יינתנו נקודות זיכוי על פי הכללים הבאים:
(א)     מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים 2014-2015 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
(ב)     מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים 2014-2015 יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
(ג)     בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, היחיד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי (או מחציתה, לפי העניין) לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות.
(ד)     מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים 2014-2015 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנה לאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור.
(ה)     מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים 2014-2015 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
לתשומת לבכם, בשנת 2014 לא חל שינוי בטופס 119 למסיימי לימודים. טופס 119 לשנת 2015 יותאם לשינויים בבוא הזמן.
 
ב.      שינויים נוספים במערך הניכויים החל מ-1.1.2014
1.      תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"ה-1985
שיעור הריבית שנקבע בתקנות לשנת המס 2014, לעניין סעיף 3(ט) לפקודה, בנוגע ליתרות הלוואות, אשר עולות על התקרה הקבועה בתקנות, יהיה 4.31%. לא חל כל שינוי לגבי יתרות הלוואות שאינן עולות על התקרה הקבועה בתקנות. שיעור הריבית שנקבע בתקנות לגבי הלוואות אלו הינו שיעור עליית המדד.
2.      יישובים על פי סעיף 11 לפקודה
2.1    חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי
בק"ת 7200 מיום 1/1/2013 פורסמה הארכת תוקף ההטבות ליישובי קו העימות הדרומי לשנתיים נוספות (2013 ו-2014).
2.2    גריעת ישובים ביום 23/2/2014
הישובים הבאים יגרעו מרשימת הישובים בחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודה, ביום 23/2/2014: מועצה אזורית אילות, בית שאן, חצור הגלילית, מועצה אזורית ערבה תיכונה, ערד.
משמעות האמור היא שתושבים בישובים הנ"ל לא יהיו זכאים לזיכוי ממס עפ"י סעיף 11(ב)(3)(ה) לפקודה, החל מיום 23/2/2014. אם עד לאותו תאריך תתוקן החקיקה, תפורסמנה הנחיות נוספות.
פרטים מלאים בנושא האמור פורסמו בהנחיה מתאריך 13/5/2013, באתר של רשות המסים. הנחיות מלאות לשנת המס 2014 בנושא יפורסמו בהקדם.
2.3    הוראת שעה - שינוי בשיעורי ההנחה
בהתאם להוראות חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות המס 2009 ו-2010, הופחתו שיעורי ההנחה ליישובים לשנות המס 2014 ו-2015 כדלהלן:
בסעיף 11
בפסקה (1), 11% במקום 13%
בפסקה (2), 22% במקום 25%
בפסקה (3) -
בפסקה משנה (א), 22% במקום 25%
בפסקה משנה (ב), 18% במקום 20%
בפסקה משנה (ג), 14% במקום 16%
בפסקה משנה (ד) ו-(ה), 11% במקום 13%
רשימה מפורטת של היישובים תפורסם בלוח הניכויים לחודש ינואר 2014 אשר יפורסם בקרוב.
 
3.      תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשע"ג-2013
במסגרת התקנות הנ"ל, שר האוצר האריך את תוקף תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז-1986 עד ליום 31/12/2014.
 
ג.       הסכומים המתואמים מינואר 2014 - בש"ח
זיכויים
1.      סכום נקודת הזיכוי (מוקפא בשנת 2014)                 218                 לחודש
קופות גמל וקרנות השתלמות
1.      קצבה מזכה                                                                       8,470 לחודש
2.      פטור מרבי מקצבה לפי סעיף 9א-43.5%
(לשנים 2012-2015)                                                         3,684 לחודש
3.      תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה
(סעיף 47)                                                                          8,700 לחודש
הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה - למי שיש         12,300            לחודש
הכנסת עבודה - בניכוי הכנסת העבודה
או 8,700 לפי הנמוך.
הכנסה מזכה לקצבה - סעיף47(א)(5)(2)                34,800            לחודש
הכנסה לעמית עצמאי - סעיף 47(א)(3) ו-(5)            8,700 לחודש
4.      הסכום לפי סעיף 45א(ד) לפקודה                             169                 לחודש
הסכומים לפי סעיף 45א(ה)                                     169                 לחודש
                                                                                         17,400            לחודש
5.      משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן
השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה                    15,712            לחודש
6.      הכנסה קובעת (קרן השתלמות
לעצמאי וחבר קיבוץ)                                                           264,000          לשנה
7.      הפקדה מוטבת-9(16א) ו-9(16ב)                           18,480            לחודש
8.      "שכר מינימום"                                                      
          לצורך משיכה מקופת גמל בפטור                             4,300 לחודש
9.      ההפרשה לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת
לחברה בשנת המס לפי
סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה -                                               12,360            לשנה
10.    4 פעמים "השכר הממוצע במשק" לצורך סעיף 3 (ה3)          36,356 לחודש
 
הנחות מהמס ופטורים
1.      החלק הפטור של מענק פרישה ששולם מיום
1.1.14 ואילך                                                                      12,360 לכל שנת עבודה
החלק הפטור של מענק כאמור ששולם
במקרה של מוות                                                                 24,720 לכל שנת עבודה
2.      הכנסת עיוור ונכה 100%
סכום ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס
אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(א)):
עד 184 יום - אין פטור
364 - 185 יום חלק יחסי עד לתקרה של         73,680
365 יום או יותר חלק יחסי עד לתקרה של        614,400
כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב-365
הכנסה שלא מיגיעה אישית הפטורה ממס
אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(ב)):
עד 184 יום - אין פטור
364 - 185 יום - חלק יחסי עד לתקרה של       73,680
365 יום או יותר - חלק יחסי עד לתקרה של      73,680
כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב-365
אם מדובר בהכנסה מריבית לפי סעיף 9(5)(ב) שמקורה
בפיצויים עבור נזקי גוף - התקרה תהיה                                262,560 ש"ח
כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.
3.      זיכוי בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים -
35% מהתרומה אם התרומה עולה על                                 190     לשנה
הסכום המרבי בעדו ניתן זיכוי                                               9,304,000      לשנה
או 30% מההכנסה החייבת - הנמוך ביניהם
4.      הוצאות לינה באזור פיתוח - למי שאושר לכך             1,790 לחודש
5.      הוצאות שהייה למומחה המוזמן מחוץ לארץ                          330     ליממה
6.      משכורת למומחה חוץ                                                                     13,300 לחודש
7.      הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים                            330     ליממה
8.      משכורת מרבית שמלכ"ר משלם, הפטורה ממס שכר            180,117 לשנה
9.      הוצאות מותרות בניכוי: כיבודים                                 80% מההוצאות שהוצאו
                                                                             לכיבוד קל במקום העיסוק
                                                                             של הנישום
                                                   מתנות              210 לאדם לשנה
10.    פיצויי הלנת שכר הפטורים ממס (סעיף 9(21) לפקודה)
פיצויי הלנת שכר המשולמים לפי חוק הגנת השכר,
התשי"ח-1958
פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק,
אם משכורתו של העובד לא עלתה באף אחד מ-24 החודשים
האחרונים של עבודתו על:                                                    8,160 לחודש
11.    שכר דירה
שכר דירה החייב במס בשיעור 10% עפ"י סעיף 122 לפקודה - אין תקרה.
פטור על הכנסות משכר דירה למגורים                                  5,080 לחודש
12.    הנחה ממס לכוחות הביטחון ולתושבי ישובים מיוחדים
 5% - עד לתקרת ההכנסה החייבת: (כוחות הבטחון)            160,800 לשנה
הכנסה חייבת לישובים לפי התוספת הראשונה לפקודה
(סעיף 11), קריית שמונה, אילת, וכן ישובי קו עימות*:  241,320 לשנה
הכנסה חייבת לתושבי ישובים אחרים עפ"י רשימה
המופיעה בסעיף 11 לפקודה וחלק ב' של
תוספת הראשונה:                                                               160,800          לשנה
13.    הטבות על הכנסה בעד עבודה במשמרות
תקרת הכנסה                                                                    10,710            לחודש
זיכוי מגיע - 15%                                                                 940                 לחודש
14.    סעיפים 44, 45 לפקודה
תקרת הכנסה של נטול יכולת
ליחיד                                                                                             169,000          לשנה
לזוג                                                                                                270,000          לשנה
 
15.    פדיון מניות באגודה שיתופית                                                317,000
16.    תקרת הפטור למלגה אצל חוקר                               98,000            לשנה
17.    פטור מהגשת דין וחשבון מקוון (לדוח 2013)
הכנסה ליחיד                                                                      81,330            לשנה
הכנסה לזוג                                                                                    162,650          לשנה
 
ניכויים
1.      ניכוי מריבית - 125ד
תקרה מוטבת - 125ד(א)                                        62,760            לשנה
ניכוי למיעוטי הכנסה - 125ד(ב)                                9,840 לשנה
ניכוי גיל פרישה ליחיד - 125ד(ג)(1)                          13,440            לשנה
ניכוי גיל פרישה לזוג - 125ד(ג)(2)                            16,560            לשנה
פטור מרבי של 35% לפי סעיף 125ה                                   35,574            לשנה
 
2.      הוצאות לינה בארץ
לינה שעלותה נמוכה מ-115$                                              מלוא הסכום
לינה שעלותה גבוהה מ-115$                                             75% מההוצאה,
אך לא פחות מ-                                                                  115$
ולא יותר מ-                                                             197$ = (262$ X 75%)
 
3.      הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד
1.      אם סכום ההוצאה נמוך מ-                             23,900
     סכום ההוצאה המוכרת מעל                               2,400
     (או 80% מההוצאה לפי הנמוך)
2.      אם סכום ההוצאה עולה על                             23,900
סכום ההוצאה המוכרת מעל                           4,800
 
סכומים אחרים
1.      תשלום "בתקופת הבחירות"                                                8,800
2.      סכום הלוואה לעניין 3(ט) שחל עליה רק
שיעור עליית המדד                                                  7,800
3.      תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס
במקור משירותים או נכסים                                      4,920
 
4.      סכום ההכנסה המחייב קטין בהגשת דו"ח
(לשנת המס 2013)                                                78,830 לשנה
 
5.      הסכומים הקובעים לעניין פטור מהגשת דין וחשבון
לשנת 2013:
משכורת (תוספת א)                                                650,000          לשנה
הכנסה נוספת (תוספת ב)                           337,000          לשנה
הכנסה - קצבת חוץ (תוספת ד)                                337,000          לשנה
הכנסה מריבית (תוספת ה)                          644,000          לשנה
הכנסה ממכירה ניירות ערך (תוספת ו)          1,857,000      לשנה
נכסי חוץ (תקנה 3)                                     1,874,000      לשנה
 
6.      הגרלות והימורים (תקרת הפטור)                 50,000 להגרלה
 
7.      מתנדב במוסד ציבורי
כיבוד קל לאירוע                                                                  30 לאדם
נסיעות בתחבורה ציבורית                                        230 לחודש
הוצאות דלק                                                                       680 לחודש
שיחות טלפון מביתו/נייד                                                       110 לחודש
 
8.      ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים מ-1.1.2014
מחזור עסקי בשנת מס 2012                                              5,300,000
מחזור של חברה בת בשנת מס 2012                     1,040,000
מחזור של מוסד ציבורי בשנת מס 2012                   3,300,000
 
9.      ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים מ-1.1.2014                
מחזור עסקי בשנת מס 2012                                              17,100,000
 
10.    הוצאות נסיעה לחו"ל
הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה
(ניכוי הוצאות מסוימות)
, התשל"ב-1972 מתעדכנות אחת לשנה,
לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארצות הברית של אמריקה,
שיעור העלייה בשנת 2013 מסתכם ב־1.24% סכומי ההוצאה
המעודכנים יהיו אפוא כלהלן:
לינה לפי קבלות -    סכום מזערי                                                       115$ ללילה
                             סכום מירבי                                                        262$ ללילה
 
הוצאות אחרות:      אם נדרשו הוצאות לינה                         
                             לפי קבלות                                                         74$ ליממה
                             אם לא הוגשו קבלות על לינה                  123$ ליממה
שכר לימוד בבי"ס יסודי או תיכון עבור ילד
שטרם מלאו לו 19 שנה                                                                   657$ לחודש
הוצאות נסיעה ברכב פרטי שכור לשם יצור ההכנסה עד         58$ ליממה
 
רשימת הארצות בהן ניתן להגדיל ב-25% את סכום הוצאות הלינה:
אוסטריה יוון
אוסטרליה יפן
איטליה לוקסמבורג
איסלנד נורווגיה
אירלנד ספרד
אנגולה עומאן
בלגיה פינלנד
גרמניה צרפת
דובאי קאטר
דנמרק קוריאה
הולנד קמרון
הונג קונג קנדה
בריטניה שבדיה
טיוואן שוויץ
 
 
11.    שווי השימוש ברכב:
קבוצת מחיר שווי שימוש לחודש
1 2,730
2 2,960
3 3,810
4 4,570
5 6,330
6 8,200
7 10,550
L3 *אופנוע 910
 
 
*        אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס:
הפחתה משווי שימוש לרכב משולב מנוע (היברידי)                560
 תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש                                506,580
 
שווי שימוש ברכב צמוד - המודל הליניארי:
החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010, כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש.
לנוחותכם: ניתן לראות את שווי שימוש לגבי כלי רכב אלה באתר שכתובתו:
www.shaam.gov.il/mm-usecar
 
12.    שווי שימוש ברדיו טלפון נייד                                                  105 לחודש
13.    עיצום כספי-סעיף 195ב (קנס על אי הגשת דוח מקוון)
יחיד:                                                                                                          1,180 לחודש
מעביד:                                                                                           1,760 לחודש
 
14.    קנס אי הגשת דוח
סעיף 188(א) (אי הגשת דוח)                                              380 לחודש פיגור
סעיף 188(א) (אי הגשת דוח במועד מאוחר) 750 לחודש פיגור
סעיף 188(א1)                                                                   600 לחודש פיגור
סעיף 188(ג)                                                                      380 לחודש פיגור
סעיף 188(ד)                                                                      380 לחודש פיגור
סעיף 188(ו)                                                                       190 לחודש פיגור
סעיף 188(ז)                                                                      380 לחודש פיגור
סעיף 188(ז)                                                                      750 לחודש פיגור
 
הנחיות נוספות תפורסמנה בלוח הניכויים לחודש ינואר 2014.
Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון