משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

בודק שכר מוסמך

עם כניסתו לתוקף של החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה התשע"ב- 2011, בא לעולם מקצוע חדש: "בודק שכר מוסמך".

קישור לנוסח החוק
קישור למאמר בנושא החוק

 

"בודק שכר מוסמך" הוא מי שהוסמך ע"פ החוק לבצע את הבדיקות התקופתיות "לעניין התאמת תנאי העבודה של עובדים למשפט העבודה". 

סעיף 54 לחוק קובע, כהוראת שעה, כי עד לכניסתן לתוקף של תקנות אשר יסדירו באופן מלא את התנאים להכרה כבודק שכר מוסמך, תבוצענה הבדיקות בידי רואה חשבון.

משרד רואה חשבון איתן שפיר ושות' מתמחה בבדיקות ובקרות בכל תחומי השכר, זכויות סוציאליות הסכמי עבודה וזכויות עובדי קבלן.
המשרד מבצע בדיקות שכר ע"פ החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה עבור:
 

  • אחת מיחידות הממשלה
  • 2 מן הבנקים הגדולים במדינה
  • 3 רשתות קמעונאיות בפריסה ארצית
  • חברות בינלאומיות
  • מוסד להשכלה גבוהה
  • חברת ניהול נדל"ן מובילה
  • קבלן שירותים מוביל
  • ועוד

למידע נוסף בנושא זכויות עובדי קבלן - קישור

למשרד שיטות עבודה ייחודיות לביצוע הבדיקות בין היתר באמצעות שימוש במערכת בקרה ממוחשבת ייחודית. 

לייעוץ בנושא החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה ו"בודק שכר מוסמך" פנה אלינו.

צור קשר  

Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון