משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

אוגדן חוקת עבודה ממוחשבת


 

המערכת לתיעוד ובקרת שכר: 
המערכת הינה פיתוח ייחודי של משרד איתן שפיר יועצים יחד עם חברת "חניבעל מערכות" ע"פ צרכים שזיהינו בעת עבודה עם כמה מן הארגונים הגדולים והמשפיעים במשק.
המערכת הינה מערכת מודולארית אשר בגירסתה המלאה משלבת:
· תיעוד מלא של חוקת העבודה (כולל אפשרות לעדכון החוקה ותמיכה בגרסאות).
· תיעוד מלא של סמלי השכר (חוקת השכר) על כל מאפייניו (מקור התוספת, הזכאים, אופן
  החישוב, האם הוא פנסיוני, מרכיב בשכר מינימום ועוד כ-20 מאפיינים נוספים) .
· תיעוד מלא של "מסמכי המקור" - הסכמי השכר והחוזים השונים.
· קישורים ("הלוך וחזור") בין סמל השכר למסמך המקור ממנו נוצר ולסעיף הרלוונטי בחוקה.
· מערכת  לאיתור מיידי של פריטים כגון: הסכמי שכר, סמל שכר מסוים, סעיף בחוקה.
· בקרות שכר שונות המעניקות לאנשי השכר יכולת אמיתית לבקר את הנתונים המגיעים מלשכת
  השירות שמחוללת את השכר (מל"ם/ חילן/ סינאל וכיו"ב).
· מודול להערכת שינויים בשכר ("משפיע ומושפע"), המשמש להערכת עלויות   של שינויים בשכר, 
מתן תוספות שכר וקידום עובדים ומו"מ על הסכמי שכר.

תהליך העבודה, מעניק לארגון ערכים נוספים כתוצרי לוואי: 
·
 טיוב נתונים
· שיפור תהליכי בקרה באגף השכר
· שימור ידע ואי-תלות בידע בעל-פה
· איתור טעויות בשכר

צפייה במסכים מתוך המערכת
מסך חוקת העבודה

מסך רכיבי שכר

מסך הסכמי השכר

 

צוות ההיגוי של הפרוייקט הייחודי כולל את:

 •  רו"ח איתן שפיר, מנהל המשרד  לשעבר סגן מנהל רשות החברות הממשלתיות ומנהל יחידת ההפרטה.
  מתוך נסיונו זיהה רו"ח איתן שפיר, את המרכזיות והמורכבות של תחום השכר בארגונים הגדולים.
  עם סיום תפקידו ברשות, הקים משרד רואי חשבון המתמחה בתחום השכר - בכלל,
  ובארגונים עתירי עובדים בפרט.

 בימים אלו אנו עוסקים בתיעוד חוקת העבודה והשכר של:

 • רשות שירותי הכבאות וההצלה
 • כלל הרשויות המקומיות

ארגונים שקיבלו את השירות בשנים האחרונות:
 •  ארגון עובדי צה"ל
 • משרדי ממשלה
 • חברות תקשורת
 • בנקים 


מדוע אנו חושבים שעל הארגון לתת דגש לתיעוד ובקרה של חוקת העבודה והשכר?
· השכר הוא התשומה העיקרית בארגון!
· בארגונים גדולים הפך נושא השכר לתחום מורכב (עובדים רבים, הסכמים רבים, ריבוי רכיבים
  בתלוש השכר ועוד).
· בחשבון השכר (בניגוד, למשל, לחשבונות ספקים) לא תמיד ישנה בקרה הדדית כיוון שהעובד
  "הרגיל" לא יודע לעקוב אחרי זכויותיו.
· החקיקה החדשה בתחום השכר מחייבת שקיפות רבה בין המעסיק לעובד בנושא השכר.
· רק תיעוד מלא של תחום השכר מאפשר בקרה אמיתית וניהול מושכל של קידום עובדים, מתן תוספות שכר וחתימת הסכמי שכר חדשים.
· בארגונים רבים ישנו תיעוד חלקי, לא עדכני, ולא אחיד של חוקת העבודה והסכמי השכר.

ליקויי בקרת שכר ממידע חיצוני 


למידע נוסף - צור קשר

 

Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון