משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

מאמרים מקצועיים

זקיפת שווי יום גיבוש לעובדים בבית מלון
בית הדין האזורי לעבודה קבע שבתנאים מסויימים (שפורטו בפסק הדין) לא יידרש המעביד לבצע זקיפת שווי בשכר העובדים שיצאו ליום גיבוש בבית מלון.
קרא עוד

זקיפת שווי שימוש ברכב מעביד בעת מילואים והתרת ניכוי הוצאות רכב אצל המעביד

כל מה שצריכים לדעתעל שווי והוצאות רכב בעת יציאה לשירות מילואים
קרא עוד

החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה התשע"ב 2011
עיקרי החוק
קרא עוד

זכויות עובדי קבלן - מידע מקצועי
מאגר מידע מקצועי בנושא העסקת עובדי קבלן
קרא עוד


השתתפות מעביד בהחזר הוצאות נסיעה
סקירה מקיפה בנושא
קרא עוד

נקודות זיכוי למסיימי תואר אקדמי ולימודי מקצוע

סקירה מקיפה בנושא הטבות המס לבוגרי תואר ראשון ושני ולבוגרי לימודי מקצוע
קרא עוד


חופשה שנתית

כל מה שצריך לדעת על חופשה שנתית
קרא עוד

 דמי הבראה
כל מה שצריך לדעת על דמי הבראה
קרא עוד


חוזרים מקצועיים -ללקוחות המשרד
חוזרים מקצועיים עדכניים בנושאי מיסוי ודיווח

קרא עוד

 שכר המינימום
החל מה 01/07/2016 שכר המינימום עומד על 4,825 ש"ח עבור עבודת מבוגר במשרה מלאה (43 שעות שבועיות, 186 שעות חודשיות)
קרא עוד

 נקודות זיכוי
כל המידע לגבי נקודות זיכוי
קרא עוד

 תלוש משכורת
כל המידע לגבי תלוש משכורת
בכתיבה

זכויות עובדים בחגים
דמי חגים, עבודה בערב חג וימי בחירה
קרא עוד

העסקת בני נוער

סקירה בנושא העסקת בני נוער, עבודה בחופש,זכויות העובד, שכר מינימום, חובות המעסיק, חוקים תקנות ופסיקה
קרא עוד


חובת הפקדה לפנסיה חובה
תשובת מומחה המשרד לשאלה: מה נכלל ב"ביטוח פנסיוני כלשהו"?
קרא עוד
 

מס הכנסה שלילי
דברי הסבר על מענק הכנסה, מי זכאי לקבלת המענק, מה הם התנאים לקבלת המענק, אופן הגשת התביעה וכיוצ"ב
קרא עוד
קישור לחוק


מיסוי מתנות לחג
היבטי מיסוי בעת נתינת שי לחג לעובדים
קרא עוד


חוק הודעה מוקדמת
סקירה בנושא חוק הודעה מוקדמת

קרא עוד

Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון