28.02.2017
 
סקר חדש בחן 3,300 תלושי שכר שהפיקו 321 חשבים וחשבות שכר בשנה האחרונה. מהממצאים עולה כי שיעור הטעויות גדול יותר דווקא בעסקים קטנים ובינוניים, ופחות בעסקים גדולים. כמו כן הטעויות השכיחות ביותר הן בחישוב משכורות לעובדים יומיים – 13.4% בממוצע, ובחישוב גמול מחלה לעובדים – 12.6% בממוצע.
 
 
 
08.02.2017
 
עדכון שכר לעובדי השמירה החל מ1.1.2017
החל מתאריך 1.1.2017 עובד בשכר, יהיה זכאי לתעריף שעתי אשר לא יפחת מסך 28.5 שקלים חדשים
עובד המקבל משכורת חודשית יהיה זכאי לשכר חודשי שלא יפחת מסך 5,300 שקלים חדשים למשרה מלאה

קרא עוד
 
 
 
08.01.2017
 
עדכונים חשובים לקראת שנת 2017
1. בהתאם לחוק ההסדרים 2017-2018, החל מיום 1.1.2017 חלה על עצמאי חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה.
2. עד ליום 31.12.2016 בוצעה זקיפת שווי על מרכיב גמל בלבד. החל מיום 1.1.2017 נוספה תקרה גם למרכיב הפיצויים
3. עדכונים בביטוח לאומי 
4. עדכון שכר מינימום וטבלת ימי חופשה
קרא עוד

 
 
29.01.2017
 
ריכוז הנהלים שלפיהם פועל משרד הכלכלה והתעשייה לאכיפת ההוראות שבחוקי העבודה
קרא עוד
 
 
 
01.01.2017
למשרדנו דרושים מתמחים בראיית חשבון
למידע נוסף
 
 
12.07.2016

עלה לאתר!
מאמר בנושא "מיסוי שי לחג"

קרא עוד
 
 
 
03.07.2016

חברת איתן שפיר יועצים מבצעת בדיקות שכר עם התמחות מיוחדת כ"בודק שכר מוסמך" של עובדי קבלן וכוח אדם בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב-2011.

לקבלת יעוץ
 
 
 
01.07.2016

לקראת החופש הגדול, משרד הכלכלה פירסם סקר בנושא נוער עובד
 
 
 
30.06.2016
 
ב-1 ביולי 2016 יעלה שכר המינימום ל-4,825 ש"ח לחודש

לקבלת יעוץ
 
 
20.06.2016

החל מחודש יולי יוגדל מספר ימי החופשה השנתית של עובדים בעלי וותק של עד ארבע שנים.
ביום 07.02.2016 התקבל בכנסת תיקון לחוק חופשה שנתית, שמוסיף 2 ימי חופשה שנתית לעובד בכל אחת מארבע השנים הראשונות לעבודה. לפי התיקון לחוק, יום חופשה אחד יתווסף החל מיולי 2016, והיום השני יתווסף החל מינואר 2017.
 
 
01.06.2015

משרד איתן שפיר מבצע בדיקות שכר עובדי קבלן עבור 2 מהבנקים הגדולים בארץ
 
 

16.05.2016

לשירותכם באתר מאגר קישורים,טפסים ומחשבונים שונים

קרא עוד

 
 
14.04.2016

הקטנת תקרת החזרי הנסיעות

בעקבות הפחתת מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית ב-14.5% החל מ-1 בפברואר 2016, נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות הארגונים העסקיים ובין ההסתדרות הכללית, ובו הפחתה דומה בתקרה להחזר הוצאות נסיעה מהבית לעבודה ובחזרה, כך שהחל מ-1 בפברואר 2016 התקרה היא 22.60 ש"ח ליום עבודה (במקום 26.40 ש"ח).
 
 
23.02.2016

פנסיית החובה בישראל תעלה ב-1% ותעמוד על 18.5% משכר העובד

ההסתדרות והמעסיקים הודיעו כי הפרשות הפנסיה יוגדלו ב-1% ויעמדו סך הכל על 18.5%. המעסיק יפריש עוד 0.5% והעובד יפריש עוד 0.5%. השינוי יעשה בשתי פעימות: ביולי השנה יעלה ב-0.5%, ובשנת 2017 בעוד 0.5%. בסופו של דבר, העובד יפריש 6% משכרו והמעסיק 6.5%.

לקבלת יעוץ
 
 
 
 
11.01.2016

משרדנו התקין את תוכנת חוקת השכר במספר גופים ביטחוניים המשתמשים בתוכנה ובתיעוד כבקרה על רכיבי השכר 

לקבלת יעוץ
 
 
28.08.2014

חקירה של משרד הכלכלה גילתה כי חברה, הפחיתה סכומים משכרה של עובדת אך לא העבירה אותם לקרן הפנסיה. ביה"ד האזורי לעבודה גזר על החברה קנס פלילי של 75 אלף שקל ועל מנהל החברה - 37.5 אלף שקל

קרא עוד
לקבלת יעוץ
 
 
26.08.2014
חובת הגשת דוחות מס הכנסה הורחבה ! למי שהכנסותיו עלו על 811 אלפי ש"ח בשנה לרבות מחזור הכנסות ממכירת ניירות ערך סחירים בבורסה
קרא עוד
 
 

30.07.2014

מאמר שנושא "זקיפת שווי שימוש ברכב מעביד בעת מילואים והתרת ניכוי הוצאות רכב אצל המעביד"

קרא עוד

 
 
18.06.2014


במסגרת יום דיונים בכנסת בנושא העסקה ישירה, פרסם משרד הכלכלה נתונים על אכיפת חוקי עבודה בתחום עובדי הקבלן:
 • מאז כניסת החוק לתוקפו נפתחו במסלול המנהלי 325 תיקים בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון. נתקבלו החלטות מנהליות ב-103 תיקים (כל תיק יכול לכלול בתוכו מספר הפרות המתייחסות למספר עובדים), במסגרתם ניתנו בהליך המנהלי 422 התראות מנהליות בגין הפרות של חוקי עבודה ו-40 עיצומים כספיים בהיקף של 3,260,000 שקלים בתחום השמירה והנקיון
 • במסלול הפלילי הוגשו 13 כתבי אישום כנגד קבלני שמירה וניקיון וניתנו 6 הכרעות דין במסגרת האכיפה הפלילית. כיום מתנהלים 8 תיקים כנגד מזמיני שירות והעתידים להיפתח 11 נוספים כתוצאה מפעולות חקירה המתקיימות בימים אלו.
 
 

11.6.2014
וועדת העבודה והרווחה אישרה בפה אחד צו הקובע תוספת לחוק להגברת האכיפה, הקובעת סנקציה נוספת על הפרות הקיימות בחוק עובדים זרים ואכיפתם הינה בסמכות משרד הכלכלה.
קישור לנוסח הצו

 
 
15.05.2014
למשרדנו דרושים מתמחים בראיית חשבון
למידע נוסף
 
 

19.5.2014

פורסם חוזר מס הכנסה בנושא הוראות סעיף 64א לעניין חברה משפחתית בעקבות תיקון 197 לפקודה.
 
קישור לחוזר

 
 
20.01.2014
קנסות ענק
מעסיקים - הישמרו מחוקי עבודה.
החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה הפך את שנת 2013 לסוערת – ויקרה עד מאוד – עבור מאות מעסיקים בישראל, ששילמו יותר מ-15 מיליון שקל עקב אכיפה מאסיבית.
מה אומר החוק, מי שילם בגללו ומה צריכים עובדים ומעסיקים לדעת לקראת 2014? 
למעבר לכתבה  
לקבלת יעוץ
 
 
 20.01.2014
ניכוי מס במקור ממשכורת של עובד המשלם דמי חבר או דמי טיפול
עובד/ת שכיר/ה, מעסיקך מנכה משכרך דמי חבר או דמי טיפול מקצועי ארגוני ?
יתכן ומגיע לך כסף ממס הכנסה.
על פי תיקון תקנות מ"ה (ניכוי הוצאות מסוימות)(תיקון), התשע"ב - 2011 ותיקון תקנות מ"ה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) התשנ"ג – 1993 עובד אשר שילם דמי חבר או דמי טיפול ארגוני לארגון העובדים היציג שלו, יותר לעובד בניכוי כהוצאה 50% מסכום דמי הטיפול המחושבים.
בנוסף, במסגרת הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, הוסכם כי למשך 10 שנים ממועד תחילת יישום הסכם הפשרה, יוכר כהוצאה סכום נוסף בשיעור של 40% מדמי הטיפול המחושבים (כהחזר בגין העבר).
המעבידים מתבקשים להעניק את הניכוי המגיע בגובה 90% מדמי הטיפול כשהם מחושבים החל ממשכורת ינואר 2013.
לפרטים נוספים יש לפנות למשרדנו
 
 
 20.01.2014
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.14

על פי סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 מחזור העסקאות המרבי של עוסק פטור הוא עד 79,482 ₪.
 
על פי סעיף 47א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 - קונה החייב במס, שרכש נכסים או שירותים לצורך עסקו, בסכום מינימלי של 310 ₪, ידרוש מהמוכר (שהוא עוסק מורשה) שיוציא לו חשבונית מס.


על פי תקנה 23(ג) לתקנות מע"מ, התשל"ו - 1976 הסכום הקובע להחזרי מס תשומות הוא 18,787 ₪.
לפיכך בנוהל החזר מס תשומות (פרק 15), יש לתקן בסעיף 15.1.3 כלהלן:
במקום האמור בסוגריים שבהגדרה:  "הסכום הקובע", יבוא:
(נכון ליום 1.1.14, הסכום הקובע הוא 18,787 ₪).
 
על פי תקנה 9א(ג)(1)) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 – תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק, ייחשב כחשבונית מס לעניין שרות שמחירו אינו עולה על 268 ₪.
 
 

14.01.2014

בג"ץ קבע: שר הכלכלה רשאי להודיע על החלת צו הרחבה לעובדי הניקיון במגזר הפרטי.
בעקבות הפסיקה צפוי שר הכלכלה להודיע על צו הרחבה הכולל תוספות שכר משמעותיות:  שכר מינימום יועלה ל4,650 שקל (24.98 ש"ח לשעה), יוגדלו שיעורי ההפרשה לפנסיה, תפתח לעובדים קרן השתלמות ותוספות שכר נוספות.
בסה"כ צפויה עלות השכר בענף לעלות בשיעור של עד 20%-25%.

 
 
 

12.01.2014

עובדי חברת "שירותים קבלניים בע"מ" ביקשו צו לפירוק החברה
קבוצה של כ-80 מעובדי חברת "שירותים קבלניים בע"מ" הגישו לבית המשפט המחוזי בי-ם בקשה למתן צו לפירוק לחברה.
הבקשה הוגשה לאחר שמשכורות חודש 12/2013 לא שולמו לעובדים. חברת הניקיון הוותיקה מעסיקה כ-900 עובדים ועוסקת במתן שירותי אחזקה וניקיון לגופים שונים ובהם: קופת חולים הכללית, מוזאון ישראל, עיריית ירושלים, חברת החשמל, ועוד.
(תיק מספר 14-01-22143)
 
 

29.12.2013

העלאת שיעורי דמי ביטוח לאומי על מעבידים:
החל מיום 1.1.2014, שיעור דמי הביטוח הלאומי החל על מעבידים, בחלק העולה על 60% מהשכר הממוצע במשק, יעלה ל-6.75% (במקום 6.5% בשנת 2013).
 
 

26.12.2013

קיצוץ בהטבה 
לבעלי תואר אקדמי
 
בהתאם להחלטת משרד האוצר, מסיימי תואר אקדמי יקבלו הטבת מס לשנה אחת בלבד.
ההוראה תקפה לשנים 2014-2015.
עד כה, מי שסיים לימודים אקדמיים היה זכאי להטבת המס למשך מספר השנים שבהן למד לתואר. 
קרא עוד
 
 
06.06.2013
משרד איתן שפיר ושות' נבחר לשמש כ"בודק שכר מוסמך" באחת מרשתות השיווק הגדולות בארץ
 
 
02.07.2013
פורסמו המלצות - תשלומי אש"ל שלא הוצאו בפועל יחשבו כהכנסה בידי העובד.
קרא עוד
 
 
02.07.2013 
הפקדה לפנסיה חובה מה נכלל ב"ביטוח פנסיוני כלשהו "?
ראה תשובת מומחה המשרד לשאלה הנפוצה
קרא עוד
 
 

15.06.2012
משרד התמ"ת פרסם לעיון הציבור ולקבל הערות, 2 טיוטות לתקנות בעניין החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה התשע"א - 2011:

 • תקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בדיקות תקופתיות בידי בודק שכר מוסמך) התשע"ב-2012
 • טיוטת תקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בודק שכר מוסמך) התשע"א-2011

 

 
 

12.06.2012
חברת איתן שפיר יועצים מתעדת עבור אחד הבנקים הגדולים במדינה את חוקת העבודה והסכמי השכר.
התיעוד מתבצע במערכת ממוחשבת ייחודית בפיתוח משותף עם חברת "חניבעל מערכות".

 
 

07.06.2012
חברת איתן שפיר יועצים מתעדת  עבור חברת תקשורת ארצית גדולה את חוקת העבודה והסכמי השכר.
התיעוד מתבצע במערכת ממוחשבת ייחודית בפיתוח משותף עם חברת "חניבעל מערכות".

 
 

14.05.2012
חברת איתן שפיר יועצים מתעדת עבור ארגון עובדי צה"ל את חוקת העבודה והסכמי השכר.
התיעוד מתבצע במערכת ממוחשבת ייחודית בפיתוח משותף עם חברת "חניבעל מערכות".

קרא עוד 

 
 

15.03.2013
משרד איתן שפיר ושות' מתעד את חוקת העבודה והשכר של שירותי הכבאות וההצלה.

 
 

17.03.2013
משרד איתן שפיר ושות' נתמנה בפעם השניה כ"בודק שכר" של עובדי הקבלן באחת מיחידות הממשלה. 
קרא עוד

 
 
 
 

חופשה שנתית

חופשה שנתית היא זכות "קוגנטית" דהיינו זכות מינימאלית המוקנית לעובד מכוח החוק, אשר אסור לשלול אותה או להגביל אותה, אפילו בהסכמת העובד.
ע"פ הוראות חוק חופשה שנתית ה'תשי"א - 1951 (להלן: "החוק") זכאי כל עובד למס' ימי חופשה שנתית בתשלום.
 
אורך החופשה
על-פי החוק מכסת ימי החופשה לכל שנת עבודה תלויה בוותק של העובד במקום העבודה, ובמספר ימי העבודה בשבוע עבודה.
 
א.      ע"פ חוק חופשה שנתית:
 
שנות ותק במקום העבודה
מס' ימי חופשה לעובדים 6 ימי עבודה בשבוע
מס' ימי חופשה לעובדים 5 ימי עבודה בשבוע
1-4 שנים
12 יום
10 יום
5 שנים
14 יום
12 יום
6 שנים
16 יום
14 יום
7 שנים
18 יום
15 יום
8 שנים
19 יום
16 יום
9 שנים
20 יום
17 יום
10 שנים
21 יום
18 יום
11 שנים
22 יום
19 יום
12 שנים
23 יום
20 יום
13 שנים
24 יום
20 יום
14 שנים ואילך
24 יום
20 יום
 
ב.      ע"פ צו הרחבה של שר העבודה בעניין מעבר לשבוע עבודה מקוצר, בענפים תעשיה, מלאכה, שירותים עסקיים ומסחריים כמפורט בתוספת השניה לצו ההרחבה, המעסיקים 4 עובדים ויותר:
 
שנות ותק במקום העבודה
מס' ימי חופשה לעובדים 6 ימי עבודה בשבוע
מס' ימי חופשה לעובדים 5 ימי עבודה בשבוע
1-2 שנים
12 יום
10 יום
3-4 שנים
13 יום
11 יום
5 שנים
14 יום
12 יום
6-8 שנים
19 יום
17 יום
9 שנים ואילך
26 יום
23 יום

החוק מגדיר לעובדים מיוחדים זכות למכסת חופשה מוגדלת.

כאשר הסכם העבודה מזכה את העובד בחופשה שנתית ארוכה מזו המוגדרת בחוק, יש לשים לב להבדל שבין הזכות הנובעת מהחוק לבין הזכות הנובעת מהסכם העבודה. על מכסת החופשה הנובעת מחוק חופשה שנתית מוטלות הגנות רבות, שנועדו להבטיח שהעובד אכן ינצל מדי שנה למנוחה את החופשה המגיעה לו. כללים אלה אינם חלים על מכסת החופשה הנוספת שנובעת מהסכם העבודה.
 
תשלום בגין יום חופשה
החוק קובע כי על המעביד לשלם לעובד דמי חופשה בסכום השווה ל"שכרו הרגיל":
א.      לגבי עובד בשכר חודשי/שנתי - יש לשלם לעובד את שכר העבודה הרגיל שהיה מקבל בעד אותו פרק זמן אילו לא יצא לחופשה.
ב.      לגבי עובד בשכר שעתי/יומי - שכר העבודה היומי הממוצע מוכפל במספר ימי החופשה.
 
חישוב השכר הממוצע של עובד בשכר יומי/שעתי
ע"פ סעיף 10(ג) לחוק, שכר עבודה הממוצע כולל:
 "כל תמורה, בכסף או בשווה כסף, המשתלמת לעובד על ידי המעביד בעד שעות העבודה הרגילות, זולת אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי שאושר לעניין זה על ידי שר העבודה.
סכום המשתלם לעובד לכיסוי הוצאות מיוחדות שאינן קיימות בעת החופשה, אין רואים אותו כחלק משכר העבודה".
 
בשכר הממוצע לעניין דמי חופשה לא נכלליםרכיבי השכר הבאים:
 
 • שעות נוספות
 • תוספת שכר בגין עבודה ביום המנוחה השבועי
 • דמי נסיעה או החזקת רכב
 • אש”ל
 • החזרי הוצאות
 • “טיפים” של לקוחות
 • ועוד

עובד לפי עמלות - יום חופשה של עובד המקבל שכר לפי עמלות יחושב על בסיס שכרו הממוצע בשלושה חודשים רצופים (מתוך השנה שקדמה לחופשה), שבהם עבד באופן מלא.

דמי חופשה הינם "חליפי שכר" ולכן הם רכיבים המשמשים כבסיס לפנסיה וקופות גמל, דמי לידה, תגמולי מילואים וכו'.
 
 
חלקיות העסקה לאורך שנת העבודה
א.      במידה ויחסי העבודה בין המעביד לעובד התקיימו כל השנה, והעובד צבר יותר מ- 200 ימי עבודה - העובד יהיה זכאי לכל מכסת ימי החופשה המפורטים לעיל.
מי שעבד פחות מ-200 ימי עבודה - יהיה זכאי לחלק היחסי של החופשה (=מספר ימי עבודתו של העובד בפועל כפול האמור בטבלה חלקי 200).
 
ב.      במידה ויחסי העבודה התקיימו בין הצדדים רק חלק מהשנה אך העובד צבר יותר מ- 240 ימי עבודה - העובד יהיה זכאי לכל מכסת ימי החופשה המפורטים לעיל.
מי שעבד פחות מ-240 ימי עבודה - יהיה זכאי לחלק היחסי של החופשה (=מספר ימי עבודתו של העובד בפועל כפול האמור בטבלה חלקי 240).
 
ג.       הערות:
1.      עובדים שמועסקים בכל יום אך פחות מ-9 שעות ביום – זכאים למכסת ימי החופשה המלאה (כאילו עבדו במשרה מלאה).
2.      יש לציין כי זכאות לחלק מיום חופשה אינה נחשבת (="מעגלים למטה").
3.      סעיף 5 קובע את רשימת ימי ההיעדרות שלא יבואו במניין ימי החופשה השנתית:  שירות מילואים, ימי חג שבהם לא עובדים, ימי חופשת לידה, ימים שבהם העובד אינו מסוגל לעבוד (ע"פ אישור רפואי)בגלל מחלה או תאונה. אם העובד חלה בזמן שלקח חופשה, הוא זכאי לתשלום דמי מחלה עבור אותם ימים, והם לא ייחשבו לו לימי חופשה מנוצלים, ימי אבל על קרוב מדרגה ראשונה וימי שביתה.
 
קביעת מועדי החופשות
הסמכות לקבוע את מועד החופשה נתונה בידי המעסיק, תוך תיאום עם העובד.
חופשה יזומה או מרוכזת- המעביד רשאי להוציא עובדים לחופשה בזמנים שנוחים לו, למעט יום חופשה אחד שאת מועדו זכאי העובד לבחור.
אם מדובר בחופשה יזומה של יותר מ-7 ימים - המעביד חייב להודיע לעובד לפחות שבועיים מראש. את שאר ימי החופשה המגיעים לעובד (בנוסף לשבעה הימים הרצופים) מותר לו לחלק כרצונו בהתראה קצרה.

צבירת ימי חופשה
החוק קובע כי החופשה אינה ניתנת לצבירה, אך ניתן, בהסכמת המעביד, לקחת רק שבעה ימי חופשה לפחות בשנה אחת ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות.
 
פדיון ימי חופשה
כיוון שמטרת החוק הינה לעודד נטילת חופשה "אמתית" אשר תתרום לבריאותו ורווחתו של העובד, החוק אינו מתיר פדיון חופשה אלא רק במקרה של סיום יחסי עובד-מעביד כאשר לעובד נותרה יתרת ימי חופשה שלא נוצלה.
עם זאת, במידה והעובד זכאי למספר ימי חופשה הגבוה מהקבוע בחוק יתכן שיוכל להגיע עם המעביד להסכמה בעניין פדיון בכסף של ימי החופשה הנוספים.
 
תקופת הודעה מוקדמת ודמי חופשה
ימי החופשה אינם חלק מתקופת ההודעה המוקדמת, ומחושבים כתשלום נוסף המגיע לעובד (כ”פדיון חופשה”). למעסיק אסור להוציא את העובד לחופשה שנתית בתקופת ההודעה המוקדמת על פיטורים, אלא להמשיך להעסיקו בשכר ובנוסף להעניק לו את פדיון החופשה.
 
התישנות
סעיף 31 לחוק קובע תקופת ההתיישנות קצרה יחסית, של 3 שנים לכל תביעה בנוגע לחופשה שנתית. בפסיקה נקבע כי "מרוץ ההתיישנות" בנוגע לחופשה שנתית יתחיל עם סיום יחסי עובד מעביד.


 
Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון