01.07.2018
****חדש****


עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
עדכון שכר מינימום – דצמבר 2017 שכר המינימום מדצמבר 2017 (משכורת שתשולם בראשית ינואר 2018) הוא 29.12 ש"ח לשעה ו- 5,300 ש"ח לחודש למשרה מלאה. שכר המינימום (עד משכורת נובמבר 2017 שתשולם בראשית דצמבר) הוא 26.88 ש"ח לשעה ו- 5,000 ש"ח לחודש למשרה מלאה
 
 
05.06.2017

בית הדין הארצי מבהיר נקודה לגבי פדיון ימי חופשה. חישוב הזכאות לפדיון ימי חופשה, לאחר שהעובד סיים את עבודתו, הוא לפי מכסות החופשה להן זכאי העובד לגבי שלוש שנות הלוח האחרונות והשנה השוטפת, פחות ימי החופשה שנוצלו בפועל באותן שנים. אין מתחשבים ביתרות חופשה שלא נוצלה קודם לכן.
 
 
01.06.2017

בית הדין האזורי לעבודה קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת השמירה "נוף ים בטחון" בעילת אי-הפקדת דמי גמולים בקרן הפנסיה.
 
 
26.07.2017

פורסמו "תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר) התשי"ז- 2017 (1) . התקנות מסדירות חוקית את האפשרויות העומדות בפני המעסיק למסירת תלוש השכר לעובד בדרך אינטרנטית.
 
 
28.02.2017
 
סקר חדש בחן 3,300 תלושי שכר שהפיקו 321 חשבים וחשבות שכר בשנה האחרונה. מהממצאים עולה כי שיעור הטעויות גדול יותר דווקא בעסקים קטנים ובינוניים, ופחות בעסקים גדולים. כמו כן הטעויות השכיחות ביותר הן בחישוב משכורות לעובדים יומיים – 13.4% בממוצע, ובחישוב גמול מחלה לעובדים – 12.6% בממוצע.
 
 
 
08.02.2017
 
עדכון שכר לעובדי השמירה החל מ1.1.2017
החל מתאריך 1.1.2017 עובד בשכר, יהיה זכאי לתעריף שעתי אשר לא יפחת מסך 28.5 שקלים חדשים
עובד המקבל משכורת חודשית יהיה זכאי לשכר חודשי שלא יפחת מסך 5,300 שקלים חדשים למשרה מלאה

קרא עוד
 
 
 
08.01.2017
 
עדכונים חשובים לקראת שנת 2017
1. בהתאם לחוק ההסדרים 2017-2018, החל מיום 1.1.2017 חלה על עצמאי חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה.
2. עד ליום 31.12.2016 בוצעה זקיפת שווי על מרכיב גמל בלבד. החל מיום 1.1.2017 נוספה תקרה גם למרכיב הפיצויים
3. עדכונים בביטוח לאומי 
4. עדכון שכר מינימום וטבלת ימי חופשה
קרא עוד

 
 
29.01.2017
 
ריכוז הנהלים שלפיהם פועל משרד הכלכלה והתעשייה לאכיפת ההוראות שבחוקי העבודה
קרא עוד
 
 
 
01.01.2017
למשרדנו דרושים מתמחים בראיית חשבון
למידע נוסף
 
 
03.07.2016

חברת איתן שפיר יועצים מבצעת בדיקות שכר עם התמחות מיוחדת כ"בודק שכר מוסמך" של עובדי קבלן וכוח אדם בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב-2011.

לקבלת יעוץ
 
 
 
01.07.2016

לקראת החופש הגדול, משרד הכלכלה פירסם סקר בנושא נוער עובד
 
 
 
30.06.2016
 
ב-1 ביולי 2016 יעלה שכר המינימום ל-4,825 ש"ח לחודש

לקבלת יעוץ
 
 
20.06.2016

החל מחודש יולי יוגדל מספר ימי החופשה השנתית של עובדים בעלי וותק של עד ארבע שנים.
ביום 07.02.2016 התקבל בכנסת תיקון לחוק חופשה שנתית, שמוסיף 2 ימי חופשה שנתית לעובד בכל אחת מארבע השנים הראשונות לעבודה. לפי התיקון לחוק, יום חופשה אחד יתווסף החל מיולי 2016, והיום השני יתווסף החל מינואר 2017.
 
 
01.06.2015

משרד איתן שפיר מבצע בדיקות שכר עובדי קבלן עבור 2 מהבנקים הגדולים בארץ
 
 

16.05.2016

לשירותכם באתר מאגר קישורים,טפסים ומחשבונים שונים

קרא עוד

 
 
14.04.2016

הקטנת תקרת החזרי הנסיעות

בעקבות הפחתת מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית ב-14.5% החל מ-1 בפברואר 2016, נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות הארגונים העסקיים ובין ההסתדרות הכללית, ובו הפחתה דומה בתקרה להחזר הוצאות נסיעה מהבית לעבודה ובחזרה, כך שהחל מ-1 בפברואר 2016 התקרה היא 22.60 ש"ח ליום עבודה (במקום 26.40 ש"ח).
 
 
23.02.2016

פנסיית החובה בישראל תעלה ב-1% ותעמוד על 18.5% משכר העובד

ההסתדרות והמעסיקים הודיעו כי הפרשות הפנסיה יוגדלו ב-1% ויעמדו סך הכל על 18.5%. המעסיק יפריש עוד 0.5% והעובד יפריש עוד 0.5%. השינוי יעשה בשתי פעימות: ביולי השנה יעלה ב-0.5%, ובשנת 2017 בעוד 0.5%. בסופו של דבר, העובד יפריש 6% משכרו והמעסיק 6.5%.

לקבלת יעוץ
 
 
11.01.2016

משרדנו התקין את תוכנת חוקת השכר במספר גופים ביטחוניים המשתמשים בתוכנה ובתיעוד כבקרה על רכיבי השכר 

לקבלת יעוץ
 
 
28.08.2014

חקירה של משרד הכלכלה גילתה כי חברה, הפחיתה סכומים משכרה של עובדת אך לא העבירה אותם לקרן הפנסיה. ביה"ד האזורי לעבודה גזר על החברה קנס פלילי של 75 אלף שקל ועל מנהל החברה - 37.5 אלף שקל

קרא עוד
לקבלת יעוץ
 
 
26.08.2014
חובת הגשת דוחות מס הכנסה הורחבה ! למי שהכנסותיו עלו על 811 אלפי ש"ח בשנה לרבות מחזור הכנסות ממכירת ניירות ערך סחירים בבורסה
קרא עוד
 
 

30.07.2014

מאמר שנושא "זקיפת שווי שימוש ברכב מעביד בעת מילואים והתרת ניכוי הוצאות רכב אצל המעביד"

קרא עוד

 
 
18.06.2014


במסגרת יום דיונים בכנסת בנושא העסקה ישירה, פרסם משרד הכלכלה נתונים על אכיפת חוקי עבודה בתחום עובדי הקבלן:
  • מאז כניסת החוק לתוקפו נפתחו במסלול המנהלי 325 תיקים בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון. נתקבלו החלטות מנהליות ב-103 תיקים (כל תיק יכול לכלול בתוכו מספר הפרות המתייחסות למספר עובדים), במסגרתם ניתנו בהליך המנהלי 422 התראות מנהליות בגין הפרות של חוקי עבודה ו-40 עיצומים כספיים בהיקף של 3,260,000 שקלים בתחום השמירה והנקיון
  • במסלול הפלילי הוגשו 13 כתבי אישום כנגד קבלני שמירה וניקיון וניתנו 6 הכרעות דין במסגרת האכיפה הפלילית. כיום מתנהלים 8 תיקים כנגד מזמיני שירות והעתידים להיפתח 11 נוספים כתוצאה מפעולות חקירה המתקיימות בימים אלו.
 
 

11.6.2014
וועדת העבודה והרווחה אישרה בפה אחד צו הקובע תוספת לחוק להגברת האכיפה, הקובעת סנקציה נוספת על הפרות הקיימות בחוק עובדים זרים ואכיפתם הינה בסמכות משרד הכלכלה.
קישור לנוסח הצו

 
 
15.05.2014
למשרדנו דרושים מתמחים בראיית חשבון
למידע נוסף
 
 

19.5.2014

פורסם חוזר מס הכנסה בנושא הוראות סעיף 64א לעניין חברה משפחתית בעקבות תיקון 197 לפקודה.
 
קישור לחוזר

 
 
20.01.2014
קנסות ענק
מעסיקים - הישמרו מחוקי עבודה.
החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה הפך את שנת 2013 לסוערת – ויקרה עד מאוד – עבור מאות מעסיקים בישראל, ששילמו יותר מ-15 מיליון שקל עקב אכיפה מאסיבית.
מה אומר החוק, מי שילם בגללו ומה צריכים עובדים ומעסיקים לדעת לקראת 2014? 
למעבר לכתבה  
לקבלת יעוץ
 
 
 20.01.2014
ניכוי מס במקור ממשכורת של עובד המשלם דמי חבר או דמי טיפול
עובד/ת שכיר/ה, מעסיקך מנכה משכרך דמי חבר או דמי טיפול מקצועי ארגוני ?
יתכן ומגיע לך כסף ממס הכנסה.
על פי תיקון תקנות מ"ה (ניכוי הוצאות מסוימות)(תיקון), התשע"ב - 2011 ותיקון תקנות מ"ה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) התשנ"ג – 1993 עובד אשר שילם דמי חבר או דמי טיפול ארגוני לארגון העובדים היציג שלו, יותר לעובד בניכוי כהוצאה 50% מסכום דמי הטיפול המחושבים.
בנוסף, במסגרת הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, הוסכם כי למשך 10 שנים ממועד תחילת יישום הסכם הפשרה, יוכר כהוצאה סכום נוסף בשיעור של 40% מדמי הטיפול המחושבים (כהחזר בגין העבר).
המעבידים מתבקשים להעניק את הניכוי המגיע בגובה 90% מדמי הטיפול כשהם מחושבים החל ממשכורת ינואר 2013.
לפרטים נוספים יש לפנות למשרדנו
 
 
 20.01.2014
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.14

על פי סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 מחזור העסקאות המרבי של עוסק פטור הוא עד 79,482 ₪.
 
על פי סעיף 47א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 - קונה החייב במס, שרכש נכסים או שירותים לצורך עסקו, בסכום מינימלי של 310 ₪, ידרוש מהמוכר (שהוא עוסק מורשה) שיוציא לו חשבונית מס.


על פי תקנה 23(ג) לתקנות מע"מ, התשל"ו - 1976 הסכום הקובע להחזרי מס תשומות הוא 18,787 ₪.
לפיכך בנוהל החזר מס תשומות (פרק 15), יש לתקן בסעיף 15.1.3 כלהלן:
במקום האמור בסוגריים שבהגדרה:  "הסכום הקובע", יבוא:
(נכון ליום 1.1.14, הסכום הקובע הוא 18,787 ₪).
 
על פי תקנה 9א(ג)(1)) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 – תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק, ייחשב כחשבונית מס לעניין שרות שמחירו אינו עולה על 268 ₪.
 
 

14.01.2014

בג"ץ קבע: שר הכלכלה רשאי להודיע על החלת צו הרחבה לעובדי הניקיון במגזר הפרטי.
בעקבות הפסיקה צפוי שר הכלכלה להודיע על צו הרחבה הכולל תוספות שכר משמעותיות:  שכר מינימום יועלה ל4,650 שקל (24.98 ש"ח לשעה), יוגדלו שיעורי ההפרשה לפנסיה, תפתח לעובדים קרן השתלמות ותוספות שכר נוספות.
בסה"כ צפויה עלות השכר בענף לעלות בשיעור של עד 20%-25%.

 
 
 

12.01.2014

עובדי חברת "שירותים קבלניים בע"מ" ביקשו צו לפירוק החברה
קבוצה של כ-80 מעובדי חברת "שירותים קבלניים בע"מ" הגישו לבית המשפט המחוזי בי-ם בקשה למתן צו לפירוק לחברה.
הבקשה הוגשה לאחר שמשכורות חודש 12/2013 לא שולמו לעובדים. חברת הניקיון הוותיקה מעסיקה כ-900 עובדים ועוסקת במתן שירותי אחזקה וניקיון לגופים שונים ובהם: קופת חולים הכללית, מוזאון ישראל, עיריית ירושלים, חברת החשמל, ועוד.
(תיק מספר 14-01-22143)
 
 

29.12.2013

העלאת שיעורי דמי ביטוח לאומי על מעבידים:
החל מיום 1.1.2014, שיעור דמי הביטוח הלאומי החל על מעבידים, בחלק העולה על 60% מהשכר הממוצע במשק, יעלה ל-6.75% (במקום 6.5% בשנת 2013).
 
 

26.12.2013

קיצוץ בהטבה 
לבעלי תואר אקדמי
 
בהתאם להחלטת משרד האוצר, מסיימי תואר אקדמי יקבלו הטבת מס לשנה אחת בלבד.
ההוראה תקפה לשנים 2014-2015.
עד כה, מי שסיים לימודים אקדמיים היה זכאי להטבת המס למשך מספר השנים שבהן למד לתואר. 
קרא עוד
 
 
06.06.2013
משרד איתן שפיר ושות' נבחר לשמש כ"בודק שכר מוסמך" באחת מרשתות השיווק הגדולות בארץ
 
 
02.07.2013
פורסמו המלצות - תשלומי אש"ל שלא הוצאו בפועל יחשבו כהכנסה בידי העובד.
קרא עוד
 
 
02.07.2013 
הפקדה לפנסיה חובה מה נכלל ב"ביטוח פנסיוני כלשהו "?
ראה תשובת מומחה המשרד לשאלה הנפוצה
קרא עוד
 
 

15.06.2012
משרד התמ"ת פרסם לעיון הציבור ולקבל הערות, 2 טיוטות לתקנות בעניין החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה התשע"א - 2011:

  • תקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בדיקות תקופתיות בידי בודק שכר מוסמך) התשע"ב-2012
  • טיוטת תקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בודק שכר מוסמך) התשע"א-2011

 

 
 

12.06.2012
חברת איתן שפיר יועצים מתעדת עבור אחד הבנקים הגדולים במדינה את חוקת העבודה והסכמי השכר.
התיעוד מתבצע במערכת ממוחשבת ייחודית בפיתוח משותף עם חברת "חניבעל מערכות".

 
 

07.06.2012
חברת איתן שפיר יועצים מתעדת  עבור חברת תקשורת ארצית גדולה את חוקת העבודה והסכמי השכר.
התיעוד מתבצע במערכת ממוחשבת ייחודית בפיתוח משותף עם חברת "חניבעל מערכות".

 
 

14.05.2012
חברת איתן שפיר יועצים מתעדת עבור ארגון עובדי צה"ל את חוקת העבודה והסכמי השכר.
התיעוד מתבצע במערכת ממוחשבת ייחודית בפיתוח משותף עם חברת "חניבעל מערכות".

קרא עוד 

 
 

15.03.2013
משרד איתן שפיר ושות' מתעד את חוקת העבודה והשכר של שירותי הכבאות וההצלה.

 
 

17.03.2013
משרד איתן שפיר ושות' נתמנה בפעם השניה כ"בודק שכר" של עובדי הקבלן באחת מיחידות הממשלה. 
קרא עוד

 
 
 
 

השתתפות מעביד בהחזר הוצאות נסיעה

 
עובד זכאי להחזר הוצאות, בהתאם להוראות צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה עבור כל יום שבו השתמש (או עשוי היה להשתמש) בתחבורה, כדי להגיע למקום עבודתו וממנה. (להלן: "צו ההרחבה").

תעריף החזר הנסיעות
החל מיום 01.01.2012, גובה ההחזר הוא עד 25.20 ש"ח ליום, לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות, או עלות כרטיס "חופשי חודשי" (הזול מביניהם).
החל מיום 01.01.2014, גובה ההחזר הוא עד 26.40 ש"ח ליום, לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות, או עלות כרטיס "חופשי חודשי" (הזול מביניהם).

מחירי הכרטיס חופשי חודשי עודכנו לתעריפים חדשים לתאריך 01.01.2014 (לדוגמא בין התאריכים 31.12.2013 – 01.01.2012 כרטיס חופשי חודשי באזור גוש דן עמד על 235 ₪ לחודש. מחודש 01.01.2014 התעריף עודכן ל 246 ₪)

עובד הנעדר מעבודתו
עובד שלא הגיע לעבודתו מחמת מחלה, חופשה או כל סיבה אחרת אינו זכאי לקבלת תשלום דמי נסיעות בגין תקופת היעדרותו.

עבודה בימי חג, שבת או שעה מאוחרת
מי שנעזר במוניות - בגלל שבת, חג או שעה מאוחרת, לא זכאי להחזר מעבר לסכום זה - אלא אם קיים הסכם קיבוצי המורה אחרת.

עובד שהגיע ברגל לעבודה
זכאות העובד להחזר הוצאות נסיעה היא אם מרחק מקום עבודתו מביתו עולה על 500 מטר או מעל 2 תחנות אוטובוסים בין מקום המגורים למקום העבודה. בהתאם לפסיקת בית הדין לעבודה, 100/06 עיריית טירה נגד עבד אלרחמן קשוע, (ניתן ביום 22.5.2006,( קיימת חזקה שעובד המתגורר במרחק שאינו עולה על 500 מטרים לפחות ממקום עבודתו, אינו זקוק לתחבורה ציבורית ולפיכך לא יהיה זכאי לקבל החזר הוצאות נסיעה. עם זאת, בית הדין בוחן קיומן של נסיבות מיוחדות, למשל כאשר מדובר בעובדים המוגבלים בניידות או כאשר מדובר בעובד מבוגר, מצבו הבריאותי, המבנה הטופוגרפי במקום המגורים וכיו"ב.

במקרה של הסעות לעובדים
עובד הזכאי להיות מוסע לעבודה וממנה בהסעה שמארגן המעביד, לא יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה. כמו כן אם המעביד דאג לו להסעה למקום עבודתו, והעובד העדיף מטעמי נוחיות אישית שלא להזדקק לאותה הסעה. האמור לעיל נכון כאשר המעביד דואג להסעה מסודרת שבה ישנן נקודות מפגש ואיסוף קבועות וכן זמני איסוף ופיזור קבועים, ולא כאשר המעביד בדק וגילה שלכל עובדיו יש דרך להגיע לעבודה . אם העובד מוסע לכיוון אחד בלבד( לעבודה או ממנה) הוא יהיה זכאי עד למחצית מסכום ההחזר.

זמן הנסיעה אינו חלק משעות העבודה
זמן הנסיעה לעבודה אינו חלק משעות העבודה- בהתאם לסעיף 1 לחוק שעות עבודה ומנוחה. "שעת עבודה", שבעדה זכאי עובד לשכר, הינה הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה. לאור האמור, זמן הנסיעה לעובדה וממנה אינו שעת עבודה שבגינה זכאי עובד לשכר עבודה, להוציא מקרים בהם הסכם קיבוצי או צו הרחבה או הסכם אישי קובע אחרת.
בנוסף הפסיקה קבעה כי בנסיבות בהן התארך זמן הנסיעה של העובד לעבודה וממנה, בשל הצורך לאסוף עובדים מבתיהם, ולצורך זה לסטות סטייה של ממש מהדרך שמן הבית לאתר העובדה או ההיפך. בנסיבות אלה, קבע בית הדין הארצי לעבודה, כי העובד זכאי, עבור כל יום בו הסיע את העובדים לעבודה וממנה, לתשלום שכר עבודה עבור משך הזמן שבו התארכה נסיעתו של העובד מעבר לזמן הנסיעה הרגיל, לצורך הסעת העובדים האחרים. עוד נקבע כי התשלום ייעשה בהתאם לערך שעה רגילה של העובד, ולא בהתאם לגמול שעות נוספות.
 
הרחבה לעובדי שמירה בגין תשלום נסיעות
לצו ההרחבה בענף השמירה בגין החזר הוצאות נסיעה ישנם שני דגשים מיוחדים:
סעיף 16.4: במידה ואתר השמירה נמצא באזור שבו אין תחבורה ציבורית או בימים שתחבורה הציבורית אינה פועלת בגלל שבת, חג או שעה מאוחרת, המעסיק חייב לדאוג להסעה לעובד כמו כן המעסיק ישלם את ההוצאות הללו. כלומר במקרה זה המעסיק לא יחייב את העובד בגין הוצאות התחבורה.
סעיף 16.3: שומר הנדרש לעבור בין אתרי שמירה שונים באותו יום עבודה שלא בהתאם למתוכנן יקבל תשלום עבור זמן הנסיעה כל עוד לא קיבל תשלום עבור חופשי חודשי הנכנס למסגרת שעות העבודה.
 
הרחבה בענף אולמות וגני אירועים בישראל
צו ההרחבה לאולמות וגני אירועים – סעיף 62:
באולמות ובגני אירועים המעסיק חייב לארגן לעובדים המסיימים את עבודתם בשעה שבה אין תחבורה ציבורית הסעה לביתם, אם אין לעובדים סידור אחר.הוצאות נסיעה שאלות תשובות
 
שאלה תשובה
בהסכם ההעסקה נרשם כי השכר כולל החזר הוצאות נסיעה. האם הדבר חוקי? חוק הגנת השכר אוסר שכר כולל לגבי שני מרכיבים: גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית ודמי חופשה. מכיוון שכך, אין איסור חוקי לכלול את דמי הנסיעות בשכר הכולל. ואולם, מכיוון שזכותו של העובד לנסיעות אינה ניתנת לויתור, על המעסיק לעדכן את שיעור דמי הנסיעות בשכר העובד.
כמו כן, בדומה לדמי הבראה, במידה והמעביד מעוניין לכלול רכיבים אלה בשכרו הכולל של העובד, עליו להבהיר מפורשות לעובד כי רכיבים אלה כלולים בשכר, טרם העסקתו הסכמת עובד לכלול את דמי הנסיעה בשכר כולל, חייבת להיות מפורשת וחד משמעית.
האם גם מי שמועסק במשרה חלקית זכאי להחזר הוצאות נסיעה מלא? בית הדין הארצי לעבודה קבע מפורשות כי צו ההרחבה אינו מותנה בהיקף המשרה וגם עובד שעבד במשרה חלקית זכאי להחזר מלא של הוצאות הנסיעה.
האם המעביד זכאי לשלם לעובד פנסיונר החזר הוצאות נסיעה על פי התעריף המוזל לו הוא זכאי?
 
אין מקום לפצות עובד בשיעור גבוה יותר מההוצאות שנגרמו לו בפועל מאחר ומטרתו של צו ההרחבה הינה לפצות את העובד בשיעור ההוצאות שנגרמו לו בפועל (בכפוף לתקרה המקסימלית) לפיכך, העובד זכאי להשתתפות מעבידו בהוצאות הנסיעה, לפי מחיר הנסיעה המוזל שניתן לפנסיונרים, ולא לפי מחיר כרטיס נסיעה רגיל.
 
אם עברתי דירה למקום מרוחק יותר ממקום העבודה, או שמקום העבודה עבר למקום מרוחק יותר - האם המעביד מחויב להגדיל את תשלום הנסיעות? אם שינוי מקום העבודה או המגורים הגדיל את הוצאות הנסיעה, המעביד נדרש לשלם את ההוצאות המוגדלות עד לתקרה הקבועה בצו ההרחבה.
האם המעביד נדרש לשלם בנוסף להוצאות הנסיעות גם את עלות החניון? המעביד אינו מחויב לשלם עלויות חניה עבור עובדו. הדבר תלוי להסכמת המעביד, מרצונו הטוב.
אין חובה על המעביד לשלם לעובד נסיעות בתקופות היעדרותו, גם אם העובד רכש מראש כרטיס חופשי חודשי
 
ע"פ צו ההרחבה עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהי אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו ולא משנה מהי סיבת ההיעדרות. העובד יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה רק כאשר נגרמו לו הוצאות בפועל עקב נסיעה לעבודה.
צו ההרחבה קובע כי הוצאות הנסיעה יקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל.
למעשה, צו ההרחבה קובע תקרה להשתתפות המעביד בהחזר הוצאות הנסיעה, אם העובד נעדר מהעבודה אין בכך כדי לחייבו בהחזר מחיר הכרטיס אך ורק עקב רכישתו.
 
 
 
 
 
 
Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון