01.07.2018
****חדש****


עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
עדכון שכר מינימום – דצמבר 2017 שכר המינימום מדצמבר 2017 (משכורת שתשולם בראשית ינואר 2018) הוא 29.12 ש"ח לשעה ו- 5,300 ש"ח לחודש למשרה מלאה. שכר המינימום (עד משכורת נובמבר 2017 שתשולם בראשית דצמבר) הוא 26.88 ש"ח לשעה ו- 5,000 ש"ח לחודש למשרה מלאה
 
 
05.06.2017

בית הדין הארצי מבהיר נקודה לגבי פדיון ימי חופשה. חישוב הזכאות לפדיון ימי חופשה, לאחר שהעובד סיים את עבודתו, הוא לפי מכסות החופשה להן זכאי העובד לגבי שלוש שנות הלוח האחרונות והשנה השוטפת, פחות ימי החופשה שנוצלו בפועל באותן שנים. אין מתחשבים ביתרות חופשה שלא נוצלה קודם לכן.
 
 
01.06.2017

בית הדין האזורי לעבודה קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת השמירה "נוף ים בטחון" בעילת אי-הפקדת דמי גמולים בקרן הפנסיה.
 
 
26.07.2017

פורסמו "תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר) התשי"ז- 2017 (1) . התקנות מסדירות חוקית את האפשרויות העומדות בפני המעסיק למסירת תלוש השכר לעובד בדרך אינטרנטית.
 
 
28.02.2017
 
סקר חדש בחן 3,300 תלושי שכר שהפיקו 321 חשבים וחשבות שכר בשנה האחרונה. מהממצאים עולה כי שיעור הטעויות גדול יותר דווקא בעסקים קטנים ובינוניים, ופחות בעסקים גדולים. כמו כן הטעויות השכיחות ביותר הן בחישוב משכורות לעובדים יומיים – 13.4% בממוצע, ובחישוב גמול מחלה לעובדים – 12.6% בממוצע.
 
 
 
08.02.2017
 
עדכון שכר לעובדי השמירה החל מ1.1.2017
החל מתאריך 1.1.2017 עובד בשכר, יהיה זכאי לתעריף שעתי אשר לא יפחת מסך 28.5 שקלים חדשים
עובד המקבל משכורת חודשית יהיה זכאי לשכר חודשי שלא יפחת מסך 5,300 שקלים חדשים למשרה מלאה

קרא עוד
 
 
 
08.01.2017
 
עדכונים חשובים לקראת שנת 2017
1. בהתאם לחוק ההסדרים 2017-2018, החל מיום 1.1.2017 חלה על עצמאי חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה.
2. עד ליום 31.12.2016 בוצעה זקיפת שווי על מרכיב גמל בלבד. החל מיום 1.1.2017 נוספה תקרה גם למרכיב הפיצויים
3. עדכונים בביטוח לאומי 
4. עדכון שכר מינימום וטבלת ימי חופשה
קרא עוד

 
 
29.01.2017
 
ריכוז הנהלים שלפיהם פועל משרד הכלכלה והתעשייה לאכיפת ההוראות שבחוקי העבודה
קרא עוד
 
 
 
01.01.2017
למשרדנו דרושים מתמחים בראיית חשבון
למידע נוסף
 
 
03.07.2016

חברת איתן שפיר יועצים מבצעת בדיקות שכר עם התמחות מיוחדת כ"בודק שכר מוסמך" של עובדי קבלן וכוח אדם בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב-2011.

לקבלת יעוץ
 
 
 
01.07.2016

לקראת החופש הגדול, משרד הכלכלה פירסם סקר בנושא נוער עובד
 
 
 
30.06.2016
 
ב-1 ביולי 2016 יעלה שכר המינימום ל-4,825 ש"ח לחודש

לקבלת יעוץ
 
 
20.06.2016

החל מחודש יולי יוגדל מספר ימי החופשה השנתית של עובדים בעלי וותק של עד ארבע שנים.
ביום 07.02.2016 התקבל בכנסת תיקון לחוק חופשה שנתית, שמוסיף 2 ימי חופשה שנתית לעובד בכל אחת מארבע השנים הראשונות לעבודה. לפי התיקון לחוק, יום חופשה אחד יתווסף החל מיולי 2016, והיום השני יתווסף החל מינואר 2017.
 
 
01.06.2015

משרד איתן שפיר מבצע בדיקות שכר עובדי קבלן עבור 2 מהבנקים הגדולים בארץ
 
 

16.05.2016

לשירותכם באתר מאגר קישורים,טפסים ומחשבונים שונים

קרא עוד

 
 
14.04.2016

הקטנת תקרת החזרי הנסיעות

בעקבות הפחתת מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית ב-14.5% החל מ-1 בפברואר 2016, נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות הארגונים העסקיים ובין ההסתדרות הכללית, ובו הפחתה דומה בתקרה להחזר הוצאות נסיעה מהבית לעבודה ובחזרה, כך שהחל מ-1 בפברואר 2016 התקרה היא 22.60 ש"ח ליום עבודה (במקום 26.40 ש"ח).
 
 
23.02.2016

פנסיית החובה בישראל תעלה ב-1% ותעמוד על 18.5% משכר העובד

ההסתדרות והמעסיקים הודיעו כי הפרשות הפנסיה יוגדלו ב-1% ויעמדו סך הכל על 18.5%. המעסיק יפריש עוד 0.5% והעובד יפריש עוד 0.5%. השינוי יעשה בשתי פעימות: ביולי השנה יעלה ב-0.5%, ובשנת 2017 בעוד 0.5%. בסופו של דבר, העובד יפריש 6% משכרו והמעסיק 6.5%.

לקבלת יעוץ
 
 
11.01.2016

משרדנו התקין את תוכנת חוקת השכר במספר גופים ביטחוניים המשתמשים בתוכנה ובתיעוד כבקרה על רכיבי השכר 

לקבלת יעוץ
 
 
28.08.2014

חקירה של משרד הכלכלה גילתה כי חברה, הפחיתה סכומים משכרה של עובדת אך לא העבירה אותם לקרן הפנסיה. ביה"ד האזורי לעבודה גזר על החברה קנס פלילי של 75 אלף שקל ועל מנהל החברה - 37.5 אלף שקל

קרא עוד
לקבלת יעוץ
 
 
26.08.2014
חובת הגשת דוחות מס הכנסה הורחבה ! למי שהכנסותיו עלו על 811 אלפי ש"ח בשנה לרבות מחזור הכנסות ממכירת ניירות ערך סחירים בבורסה
קרא עוד
 
 

30.07.2014

מאמר שנושא "זקיפת שווי שימוש ברכב מעביד בעת מילואים והתרת ניכוי הוצאות רכב אצל המעביד"

קרא עוד

 
 
18.06.2014


במסגרת יום דיונים בכנסת בנושא העסקה ישירה, פרסם משרד הכלכלה נתונים על אכיפת חוקי עבודה בתחום עובדי הקבלן:
  • מאז כניסת החוק לתוקפו נפתחו במסלול המנהלי 325 תיקים בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון. נתקבלו החלטות מנהליות ב-103 תיקים (כל תיק יכול לכלול בתוכו מספר הפרות המתייחסות למספר עובדים), במסגרתם ניתנו בהליך המנהלי 422 התראות מנהליות בגין הפרות של חוקי עבודה ו-40 עיצומים כספיים בהיקף של 3,260,000 שקלים בתחום השמירה והנקיון
  • במסלול הפלילי הוגשו 13 כתבי אישום כנגד קבלני שמירה וניקיון וניתנו 6 הכרעות דין במסגרת האכיפה הפלילית. כיום מתנהלים 8 תיקים כנגד מזמיני שירות והעתידים להיפתח 11 נוספים כתוצאה מפעולות חקירה המתקיימות בימים אלו.
 
 

11.6.2014
וועדת העבודה והרווחה אישרה בפה אחד צו הקובע תוספת לחוק להגברת האכיפה, הקובעת סנקציה נוספת על הפרות הקיימות בחוק עובדים זרים ואכיפתם הינה בסמכות משרד הכלכלה.
קישור לנוסח הצו

 
 
15.05.2014
למשרדנו דרושים מתמחים בראיית חשבון
למידע נוסף
 
 

19.5.2014

פורסם חוזר מס הכנסה בנושא הוראות סעיף 64א לעניין חברה משפחתית בעקבות תיקון 197 לפקודה.
 
קישור לחוזר

 
 
20.01.2014
קנסות ענק
מעסיקים - הישמרו מחוקי עבודה.
החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה הפך את שנת 2013 לסוערת – ויקרה עד מאוד – עבור מאות מעסיקים בישראל, ששילמו יותר מ-15 מיליון שקל עקב אכיפה מאסיבית.
מה אומר החוק, מי שילם בגללו ומה צריכים עובדים ומעסיקים לדעת לקראת 2014? 
למעבר לכתבה  
לקבלת יעוץ
 
 
 20.01.2014
ניכוי מס במקור ממשכורת של עובד המשלם דמי חבר או דמי טיפול
עובד/ת שכיר/ה, מעסיקך מנכה משכרך דמי חבר או דמי טיפול מקצועי ארגוני ?
יתכן ומגיע לך כסף ממס הכנסה.
על פי תיקון תקנות מ"ה (ניכוי הוצאות מסוימות)(תיקון), התשע"ב - 2011 ותיקון תקנות מ"ה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) התשנ"ג – 1993 עובד אשר שילם דמי חבר או דמי טיפול ארגוני לארגון העובדים היציג שלו, יותר לעובד בניכוי כהוצאה 50% מסכום דמי הטיפול המחושבים.
בנוסף, במסגרת הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, הוסכם כי למשך 10 שנים ממועד תחילת יישום הסכם הפשרה, יוכר כהוצאה סכום נוסף בשיעור של 40% מדמי הטיפול המחושבים (כהחזר בגין העבר).
המעבידים מתבקשים להעניק את הניכוי המגיע בגובה 90% מדמי הטיפול כשהם מחושבים החל ממשכורת ינואר 2013.
לפרטים נוספים יש לפנות למשרדנו
 
 
 20.01.2014
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.14

על פי סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 מחזור העסקאות המרבי של עוסק פטור הוא עד 79,482 ₪.
 
על פי סעיף 47א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 - קונה החייב במס, שרכש נכסים או שירותים לצורך עסקו, בסכום מינימלי של 310 ₪, ידרוש מהמוכר (שהוא עוסק מורשה) שיוציא לו חשבונית מס.


על פי תקנה 23(ג) לתקנות מע"מ, התשל"ו - 1976 הסכום הקובע להחזרי מס תשומות הוא 18,787 ₪.
לפיכך בנוהל החזר מס תשומות (פרק 15), יש לתקן בסעיף 15.1.3 כלהלן:
במקום האמור בסוגריים שבהגדרה:  "הסכום הקובע", יבוא:
(נכון ליום 1.1.14, הסכום הקובע הוא 18,787 ₪).
 
על פי תקנה 9א(ג)(1)) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 – תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק, ייחשב כחשבונית מס לעניין שרות שמחירו אינו עולה על 268 ₪.
 
 

14.01.2014

בג"ץ קבע: שר הכלכלה רשאי להודיע על החלת צו הרחבה לעובדי הניקיון במגזר הפרטי.
בעקבות הפסיקה צפוי שר הכלכלה להודיע על צו הרחבה הכולל תוספות שכר משמעותיות:  שכר מינימום יועלה ל4,650 שקל (24.98 ש"ח לשעה), יוגדלו שיעורי ההפרשה לפנסיה, תפתח לעובדים קרן השתלמות ותוספות שכר נוספות.
בסה"כ צפויה עלות השכר בענף לעלות בשיעור של עד 20%-25%.

 
 
 

12.01.2014

עובדי חברת "שירותים קבלניים בע"מ" ביקשו צו לפירוק החברה
קבוצה של כ-80 מעובדי חברת "שירותים קבלניים בע"מ" הגישו לבית המשפט המחוזי בי-ם בקשה למתן צו לפירוק לחברה.
הבקשה הוגשה לאחר שמשכורות חודש 12/2013 לא שולמו לעובדים. חברת הניקיון הוותיקה מעסיקה כ-900 עובדים ועוסקת במתן שירותי אחזקה וניקיון לגופים שונים ובהם: קופת חולים הכללית, מוזאון ישראל, עיריית ירושלים, חברת החשמל, ועוד.
(תיק מספר 14-01-22143)
 
 

29.12.2013

העלאת שיעורי דמי ביטוח לאומי על מעבידים:
החל מיום 1.1.2014, שיעור דמי הביטוח הלאומי החל על מעבידים, בחלק העולה על 60% מהשכר הממוצע במשק, יעלה ל-6.75% (במקום 6.5% בשנת 2013).
 
 

26.12.2013

קיצוץ בהטבה 
לבעלי תואר אקדמי
 
בהתאם להחלטת משרד האוצר, מסיימי תואר אקדמי יקבלו הטבת מס לשנה אחת בלבד.
ההוראה תקפה לשנים 2014-2015.
עד כה, מי שסיים לימודים אקדמיים היה זכאי להטבת המס למשך מספר השנים שבהן למד לתואר. 
קרא עוד
 
 
06.06.2013
משרד איתן שפיר ושות' נבחר לשמש כ"בודק שכר מוסמך" באחת מרשתות השיווק הגדולות בארץ
 
 
02.07.2013
פורסמו המלצות - תשלומי אש"ל שלא הוצאו בפועל יחשבו כהכנסה בידי העובד.
קרא עוד
 
 
02.07.2013 
הפקדה לפנסיה חובה מה נכלל ב"ביטוח פנסיוני כלשהו "?
ראה תשובת מומחה המשרד לשאלה הנפוצה
קרא עוד
 
 

15.06.2012
משרד התמ"ת פרסם לעיון הציבור ולקבל הערות, 2 טיוטות לתקנות בעניין החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה התשע"א - 2011:

  • תקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בדיקות תקופתיות בידי בודק שכר מוסמך) התשע"ב-2012
  • טיוטת תקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בודק שכר מוסמך) התשע"א-2011

 

 
 

12.06.2012
חברת איתן שפיר יועצים מתעדת עבור אחד הבנקים הגדולים במדינה את חוקת העבודה והסכמי השכר.
התיעוד מתבצע במערכת ממוחשבת ייחודית בפיתוח משותף עם חברת "חניבעל מערכות".

 
 

07.06.2012
חברת איתן שפיר יועצים מתעדת  עבור חברת תקשורת ארצית גדולה את חוקת העבודה והסכמי השכר.
התיעוד מתבצע במערכת ממוחשבת ייחודית בפיתוח משותף עם חברת "חניבעל מערכות".

 
 

14.05.2012
חברת איתן שפיר יועצים מתעדת עבור ארגון עובדי צה"ל את חוקת העבודה והסכמי השכר.
התיעוד מתבצע במערכת ממוחשבת ייחודית בפיתוח משותף עם חברת "חניבעל מערכות".

קרא עוד 

 
 

15.03.2013
משרד איתן שפיר ושות' מתעד את חוקת העבודה והשכר של שירותי הכבאות וההצלה.

 
 

17.03.2013
משרד איתן שפיר ושות' נתמנה בפעם השניה כ"בודק שכר" של עובדי הקבלן באחת מיחידות הממשלה. 
קרא עוד

 
 
 
 

עמדת משרדינו : אין לבצע זקיפת שווי שימוש ברכב מעביד בעת מילואים ובמקביל ניתן לנכות את הוצאת אחזקת הרכב אצל המעביד (כולן או חלק)
 
רקע -  יולי 2014, מלחמת או מבצע  "צוק איתן" נמשך כחודש ימים.
במהלך ימי הלחימה ועוד לפני כן גויסו בצווי חירום, בקריאה מידית, אלפי אנשי מילואים. רבים מאנשי המילואים שגויסו הינם בעלי רכב צמוד ממקום עבודתם. חיילים אלה התייצבו מידית ביחידותיהם מבלי שהיה בידם סיפק להחזיר את הרכב לחצרי המעביד וממילא להיות פטורים מזקיפת שווי השימוש ברכב). בתקנות מס הכנסה נקבע שבגין רכב שהוצמד לעובד על המעביד לזקוף שווי שימוש ברכב שנקבע בהתאם לתקנות.
לקראת תשלומי שכר חודש יולי עולה שאלת זקיפת שווי שימוש ברכב המעביד לעובד שגויס למילואים בצווי החירום. העובד שהגיע עם רכבו לשירות המילואים הותיר הרכב בחניית הבסיס הצבאי.
הנחה הינה שעובד הנמצא במילואים אינו עושה שימוש ברכב שהוצמד מכוח הפעילות המבצעית או שהרכב המוצמד משמש את החיילים לפעילויות תומכות מבצעיות.
עלויות הנטו מהעובד בשל זקיפת שווי שימוש מסתכמות בממוצע בכ 1,500  - 2,000 שח לחודש.
במקביל אם המסקנה תהא שאין לזקוף שווי שימוש ברכב לשכר העובד עולה שאלת התרת הוצאות הרכב למעביד.
 
א.    זקיפת שווי שימוש
המקור החוקי לזקיפת שווי רכב
בפקודת מס הכנסה סעיף 2(2) נקבעה הכנסה חייבת
"השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות תשלומים בשל החזקת רכב או טלפון, ... שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל - בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, בין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו;"
שיטת זקיפת השווי נקבעו בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987.
 
האם על המעביד לזקוף שווי בשכר העובד בעת שירותו של העובד במילואים.
הנחת העבודה , המבוססת על מציאות עובדי משרדינו המשרתים במילואים, הינה שבפועל השימוש ברכב היה הגעה למקום ההתייצבות והרכב חנה במקום ההתייצבות או שימש לעיתים נדירות ליציאה לחופשה קצרה של חיל המילואים. ואיש לא עשה שימוש ברכב. 
 
אין ספק שהרכב אינו עונה להגדרת רכב שהוצמד לשימושו הפרטי של העובד בעת השירות במילואים ולמותר לציין שהרכב לא הועמד לרשות העובד או למי מטעמו הכול בין מבחן תכליתי ובין השימוש שנעשה בפועל.

סימוכין נוספים ניתן למצוא בהוראת תכ"ם 13.4.1 בסעיף 4.19.1.2 

ב.     ניכוי הוצאות רכב
תכלית ההכרה בניכוי הוצאות לצורך בירור הכנסה חייבת של נישום נקבעה בסעיף 17 לפקודת מס הכנסה[1], בהינתן  מגבלות או אי הכרה בהוצאות מכוח סעיף 31 לפקודה[2].
מכוח סעיף 31 לפקודה הותקנו תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995 (להלן התקנות)
הגדרת רכב בתקנות 
"רכב" - אופנוע שסיווגו L3 , רכב שסיווגו M1 ורכב שסיווגו N1 , כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, למעט רכב עבודה כמשמעותו בפקודת התעבורה ולמעט רכב תפעולי, בין שבבעלותו של הנישום ובין שלא בבעלותו,
 
הרכב התפעולי מועט מהגדרת רכב, קרי בהתאם לתנאי סעיף 17, יוכרו כלל הוצאות החזקת הרכב התפעולי.
הגדרת רכב בתקנות                                   
"רכב תפעולי"  בתקנות- רכב שהתקיים בו, להנחת דעתו של פקיד השומה, אחד מאלה:
(1)     הרכב הוא רכב ביטחון, כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, המשמש בפעילות מבצעית או ביטחונית בלבד;
(2)    הרכב לא הועמד לרשות עובד כלשהו של המעביד, הוא משמש רק לצורכי המעביד או בעל משלח היד או העסק, לפי העניין, מקום העיסוק של המעביד, של בעל משלח היד או של בעל העסק, לפי העניין - אינו בבית מגוריו ובתום שעות העבודה הרכב אינו יוצא מחוץ למקום העיסוק.
נציין שהגדרת רכב ביטחון בתקנות התעבורה  נכלל בין היתר ... רכב של משטרת ישראל או של צבא-הגנה-לישראל...
 
התנאים להכרת רכב תפעולי (בהתאם לס"ק 2' לעיל)
א.      הרכב לא הועמד לרשות עובד כלשהו של המעביד.  - נדון לעיל לדעתנו הרכב אינו ברשות העובד
ב.      הוא משמש רק לצורכי המעביד או בעל משלח היד או העסק. ראה דיון להלן
ג.       מקום העיסוק של המעביד, של בעל משלח היד או של בעל העסק, לפי העניין- אינו בבית מגוריו
ד.      בתום שעות העבודה הרכב אינו יוצא מחוץ למקום העיסוק – הרכב כאמור לא יוצא ממקום העיסוק ראה דיון לעיל.
 
התנאי השני הרכב (התפעולי) חייב לשמש לצורכי המעביד.
כאשר החייל בשירות מילואים עולה השאלה מיהו המעביד ?  - אין ספק שבימי שגרה רגילים או בימי מילואים קצרים, קל לזהות את המעביד בהתאם למסגרת העבודה של העובד, מחויבות העובד, התמורה, תשלום השכר ועוד. במלחמה שנמשכת ימים רבים, כל אלו אינם רלוונטיים שכן העובד מחויב כלפי המדינה ואף תשלום שכרו מבוצע, בעקרון  על ידי המדינה.
 
ראה מידע משלים בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 סעיף 34 המתקן את סעיפים 270- 271 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1999.
עוד נציין שהגם שתגמולי המילואים משולמים בתוקף חוק ואינם שכר,  בצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים כהכנסה), התשל"ט- נקבע שתגמול בעד שירות במילואים יהיו הכנסה לעניין סעיף 164 לפקודת מס הכנסה.
 
האם ברכב נעשה שימוש לצורכי המעביד –
הרכב בעת חנייתו במקום ההתייצבות של חייל המילואים או במקרים אחרים - בהם נעשה שימוש ברכב לצורכי הצבא (כפי שמתברר בפועל) הרי שהסוגיה הנדונה צריכה להבחן בתכלית- וניתן לטעון שהרכב משמש לצורכי המעביד.  
בעת שירות המילואים בנסיבות המיוחדות של  תקופת לחימה מחד גיסא ברור שהרכב אינו משמש לצרכים פרטיים ואינו עומד לשימושו של העובד גם מכוח כך שהעובד אינו חופשי לעשות שימוש ברכב כרצונו ומאידך גיסא  המעביד מקבל תשלום מהמוסד לביטוח לאומי בעת שירות החיל במילואים.
 
לא נסתר מאיתנו שהסוגיות לעיל מורכבות בהיבט המשפטי הדווקני, אולם לדעתנו מכלול הנסיבות   ובהתבסס על מגמת הפסיקה בבתי המשפט בנושאי מיסים,  ראה פס"ד עיריית נהריה בו נדונה שאלת פסק הדין התייחס לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995,  נאמר "לאור כל המפורט לעיל נקבע כי המבחן להתרת ניכוי הוצאות הרכב צריך להיות מבחן תכליתי ועל-פי השימוש שנעשה בפועל" .  
 
במידה וטענה זו תיסתר היינו יוגדר הרכב כרכב שאינו רכב תפעולי הרי שאי זקיפת השווי בשכר העובד תביא להחלת חלופה לפיה יחולו הכללים שנקבעו בתקנות : סעיף 2 ניכוי הוצאות החזקות רכב  (תיקונים: התשס"ח, התש"ע) הוצאות החזקת רכב שהוצאו בייצור הכנסה שאינה הכנסת עבודה, יותרו בניכוי בשנת מס כמפורט להלן:
 (1) לגבי רכב, למעט אופנוע שסיווגו L3 ולמעט רכב כאמור בפסקאות (1ב), (1ג) ו–(1ד) - סכום הוצאות החזקת רכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ”ז-1987 (להלן - תקנות שווי השימוש), או סכום בגובה 45% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה;


*נבקש להדגיש כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לחוות דעת וליעוץ פרטניים, ונדרשת בחינה ספציפית לכל מקרה. עמדת רשויות המס בנושא זה אינה ידועה. 


[1] סעיף 17- לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו, זולת אם הניכוי הוגבל או לא הותר על פי סעיף 31, יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד, לרבות .....
[2] סעיף 31 - תקנות בדבר ניכוי הוצאות - שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות - בין דרך כלל ובין לסוגים של נישומים - בדבר הגבלתו או אי- התרתו של ניכוי הוצאות מסוימות לפי סעיפים 17 עד 27

Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון