משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 
kkkkkkkkkkkkkkkkkk

בית הדין האזורי לעבודה קבע שבתנאים מסוימים (המפורטים בספק הדין) לא יידרש מעביד לבצע  זקיפת שווי בשכר עובדים שיצאו  ליום גיבוש בבית מלון 
 
ביום 20.05.2014 נתן בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פסק דין בעניין חברת דה נשון טרפיק בע"מ.
פסק הדין עוסק בחברה אשר לא זקפה לעובדיה שווי במשכורותיהם בגין יום גיבוש הכולל ארוחה ולינה בבית מלון, (ללא הרצאות מקצועיות).
בית המשפט קיבל את עמדת החברה וקבע שבמקרה העובדים לא הפיקו טובת הנאה ניכרת מיום הגיבוש בבית המלון, וכי האירוע היה חיוני ומועיל לפעילות העסקית מהסיבות הבאות:
 
סביבה: האירוע נערך בישראל ולעובדים לא הותר להזמין בני משפחה. לא ניתן זמן חופשי לבילוי.

שכר ושעות עבודה: אירוע הגיבוש נערך במהלך שבוע העבודה הרגיל, על חשבון שעות עבודה בשכר. היעדרות מהאירוע על חשבון החופשה השנתית.

תוכן האירוע: לצורך האירוע נשכרה חברה העורכת ימי גיבוש. סדר הישיבה בנסיעה והחלוקה לחדרים בבית המלון נקבעו על ידי החברה.

צורך תפעולי: הטרוגניות העובדים - שליש מעובדי החברה הינם עולים חדשים מתרבויות שונות ויש צורך  (חברת שיווק בינלאומית).
 
 
סמכותו של בית הדין האזורי לעבודה הינה בענייני ביטוח לאומי בלבד, ופסיקתו אינה בגדר הלכה מחייבת. עם זאת, בשל נימוקי פסק הדין המושכלים אנו מצפים לראות פסקי דין נוספים ברוח זו.
Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון